HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Energia-asiantuntijoiden täsmäiskut vähensivät pk-yritysten ja kuntien päästöjä

EL-Kori 556px

Pk-yritysten ja kuntien päästöjen vähennystä saadaan vauhditettua, jos niille pystytään tarjoamaan paikanpäällä räätälöityä energianeuvontaa. Tämä kävi ilmi Lounais-Päijänteellä ja Länsi-Uudellamaalla toteutetussa Välke-hankkeessa, johon palkattiin kaksi energia-asiantuntijaa auttamaan yrityksiä ja kuntia päästövähennyksissä ja energiatehokkuudessa. Lisää

 

Hinku nousi esiin hyvänä esimerkkinä suomalaisesta osaamisesta 

Kestavakaupunkikehitys_FI


Ministeri Kimmo Tiilikainen on nostanut Hinkun yhtenä menestystarinana kuntien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Ympäristöministeriö on käynnistänyt kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman. Painopistealueina ovat erityisesti vähähiilisyys, resurssitehokkuus, älypalvelut, eriarvoisuuden torjunta ja terveys. Lisää

Vauhtia vähäpäästöisiin hankintoihin

Jyri Seppälä
 
"Hankinnat on iso asia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Mitä Suomessa saataisiin aikaan, jos julkishallinnossa otettaisiin vähäpäästöisyys tosissaan ja se olisi mukana kaikissa vuosittaisissa 30 miljardin hankintapäätöksissä? Mikä olisikaan seuraus, jos yritykset ja me kaikki kuluttajat toteuttaisimme saman tahtotilan?", Hinku-hankkeen valtakunnallinen johtaja Jyri Seppälä haastaa. Lisää

Pohjois-Karjalan ensimmäinen alueellinen Hinku-lehti on ilmestynyt

Tuoreessa julkaisussa kerrotaan Pohjois-Karjalan Hinku-kunnista ja niiden keinoista tavoitella hiilineutraaliutta, uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisestä liikenteessä sekä pohjoiskarjalaisten opintomatkasta Saksan ekologiseen ja yhteisölliseen Freiburgin kaupunkiin. Lue lisää

KUUKAUDEN HINKU-TEKO

Hotel GreenStar on kuukauden Hinku-teko

Hotel GreenStar 200

Kesäkuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi valittiin joensuulainen Hotel GreenStar päästöjä vähentävästä toiminnasta sekä ympäristömyönteisestä asenteesta. Hotelli on pyrkinyt toiminnassaan suosimaan kestäviä ratkaisuja ja on tällä hetkellä ainoa Pohjois-Karjalassa Joutsenmerkillä varustettu hotelli.Lisää

Palkitut

Hinku-kunta Ii palkittiin Sitoumus2050 juhlassa

Alatossava
 
Nuorten Agenda2030-ryhmä on palkinnut Hinku-kunta Iin sitoumuksesta vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nuoret valitsivat Iin yli 500 Suomessa tehdyn sitoumuksen joukosta. Valintakriteereinä olivat kuntatason merkittävä vaikutus, lasten ja nuorten osallistuminen, inspiroivuus ja edistyminen ja raportointi. Lisää

Hinku-kunnat kiinnostuivat: edullista vihreää lainaa kestäville investoinneille

Mahnalan koulu 200

Kuntarahoitus tarjoaa vihreää lainaa tai leasingia hankkeille, jotka ovat tavanomaista selvästi parempia ympäristön kannalta. Hankkeet voivat liittyä uusiutuvaan energiaan, julkiseen liikenteeseen, kestävään rakentamiseen, vedenpuhdistukseen ja jäteveden käsittelyyn, energiatehokkuuteen, jätteenkäsittelyyn tai ympäristönhallintaan ja luonnonsuojeluun. Hinku-kunnista vihreää rahoitusta ovat saaneet Joensuu, Hämeenkyro ja Tyrnävä. Lisää

Yhteishankinta

Uuden opettelu hidastanut kuntien aurinkovoimaloiden yhteishankintaa, asennuksiin päästiin viimein

Aurinkopaneelit_Finlandiatalo
 

Hinku käynnisti reilu vuosi sitten Suomen suurimman aurinkovoimaloiden yhteishankinnan. Hidastuksia on aiheuttanut se, että toiminta on ollut kaikille mukana oleville osapuolille jollain tavalla uutta. Tulevina viikkoina voimaloita alkaa kuitenkin nousta kiihtyvällä tahdilla. Lisää

Hinku-yritys

Sun Energia paikantaa kannattavat aurinkoenergiakohteet

Sun Energia 200

Sun Energia on vuonna 2014 perustettu suomalainen cleantech-alan startup-yritys, joka tuottaa kattavaa tietoa katoille lankeavasta säteilyenergiasta ja rakennusten todellisista aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksista. Lisää

Julkisista hankinnoista vipuvoimaa kiertotalouteen

julkiset-hankinnat-1_200
 

Kunnat saavuttaisivat merkittäviä kustannussäästöjä ja lisäisivät materiaalitehokkuutta, jos uusia raaka-aineita korvattaisiin kierrätetyillä ja uudelleenkäytettävillä materiaaleilla tai niissä hyödynnettäisiin teollisuuden sivuvirtoja. Tämä käy ilmi Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa, jossa pohjoismaisten esimerkkien kautta selvitettiin, miten kiertotalous toteutuu julkisissa hankinnoissa.

Järjestä Energiakävely tai tule mukaan!

Energiakavely 200

Energiakävely-tapahtumissa asukkaat, yritykset ja kaupunki avaavat jälleen ovensa yleisölle kertoakseen kokemuksensa uusiutuvan energian ratkaisuista, keinoista säästää energiaa ja energiatehokkuudesta. Kokemusten jakamisella halutaan edistää ratkaisujen levittämistä ja uusiutuvan energian käyttöä. Lisää

Hinku-kunnat vähentäneet ilmastopäästöjä lähes kolmanneksen kahdeksassa vuodessa

Päästövähennys

Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston kuntien päästöt laskivat keskimäärin 29 prosenttia vuosina 2007 - 2015. Eniten päästöjään vähensivät Iin kunta (50 %), Kitee ja Lieksa (36 %) sekä Lohja ja Rauma (35 %).  Muissa Hinku-kunnissa päästöjä vähennettiin keskimäärin 23 prosenttia. Lisää

Lappeenranta hankkii jatkossa kaasu- ja sähköautoja

lpr_logo 200

Lappeenrannan kaupunki, kaupungin konserniyhtiöt ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) haluavat jatkossa hankkia pääosin uusiutuvalla energialla käyviä autoja, eli kaasu- ja sähköautoja. Tavoitteena on, että fossiilista polttoainetta käyttäviä autoja hankittaisiin
jatkossa vain erillissyistä. Lisää

Koulut ja Hinku

Ihan pihalla! -kärkihanke tekee oppilaista ympäristöntutkijoita

ihan pihalla_Petri Jauhiainen 200 pix

Opetushallituksen tämän hetken mittavimmassa digikärkihankkeessa Ihan pihalla! koululaiset pääsevät toimimaan itse tutkijoina. Hankkeen tavoitteena on kehittää uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa tuottamalla malleja ilmiöpohjaiseen monialaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjaisuutta toteutetaan hankkeessa kahden teeman kautta; lähiympäristön tutkiminen ja vähähiilinen tulevaisuus. Hinku-kunnista mukava ovat Hyvinkää, Lappeenranta, Lohja, Pori ja Rauma. Lisää

Asukkaille

Nykypäivän MacGyverit rakensivat aurinkopaneeleita Lohjalla

Lohjan työpaja 200

Lauantaina 6.5.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-sali täyttyi innokkaista aurinkopaneelien rakentajista. Päivä alkoi kattavalla katsauksella Suomen aurinkoenergian nykytilanteeseen. Tämän jälkeen parinkymmenen hengen työryhmä pääsi aloittamaan työt, jonka lopputuloksena syntyi lukuisia aurinkoenergialla toimivia lamppuja ja latureita. Myös muilla Hinku-kunnilla on mahdollisuus järjestää aurinkopaneelien tee-se-itse -työpaja kunnassaan.  Lisää

Päästölaskenta

Kuntien päästölaskentaa uudistettiin 

Tehtaan piiput 200 150

Hinku-foorumin Oikeudenmukainen ja kannustava CO2e-päästölaskenta -ryhmä on uudistanut ja sovittanut yhteen Hinku-kuntien ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) päästölaskentaa. Mukana oli alan konsultteja sekä asiantuntijoita Suomen ympäristökeskuksesta, ympäristöministeriöstä, Kuntaliitosta, Tilastokeskuksesta ja HSY:stä. Lisää

Kunnille energiaviisaita investointeja helposti ja edullisesti – ilmoita oma kohteesi

Energy Add-ons
 

Kunnilta tarvitaan tietoja suunnitteilla olevista energiaviisaista investointikohteista tai kohteista, joiden volyymia halutaan kasvattaa, mutta rahoitus puuttuu. Energy Add-ons -hankkeen tavoitteena on saada Suomeen energiansäästöä vauhdittavia investointiprojekteja vähintään 30 miljoonan euron edestä. Lisää

Etusivu_puhekupla
 

HINKU-kartta
 

PYSY AJANTASALLA

HINKU_foorumi_fi_uutiskirjebanneri_354px.png

HINKU TWITTERISSÄ