HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Hinku selvitti: Öljystä kannattaa siirtyä maalämpöön viivyttelemättä

Uutinen 9.3.2017 klo 16.07
Maalämpö
Kuva: Hannu Hartman, Padasjoki

Energian hinnan noustessa moni sähkö- ja öljylämmitteisen omakotitalon omistaja pohtii, milloin lämmitysjärjestelmä kannattaa vaihtaa vähemmän energiaa ja rahaa kuluttavaan energiamuotoon.

Kannattaako vähän uudempikin öljykattila vaihtaa heti vai vasta vuosien päästä? Kuinka nopeasti investointi maksaa itsensä takaisin? Hyödynkö uudistuksesta, jos asun talossa vuoden tai kymmenen vuotta? Nostaako uusi järjestelmä talon arvoa, helpottaako se myyntiä?

Otetaan esimerkiksi siirtyminen öljystä maalämpöön. Oheisen esimerkin kuvaajat auttavat omakotitalon omistajaa arvioimaan, kannattaako öljylämmitys vaihtaa maalämpöön ja jos kannattaa, milloin.

Kolme esimerkkiä öljykattilan käyttöiän mukaan

Öljystä maalämpöön
 

Sininen käyrä kuvaa tilannetta, jossa nykyistä öljykattilaa hyödynnetään käyttöikänsä päähän eli esimerkiksi vielä 20 vuotta. Tässä vaihtoehdossa lämmitysöljyn vuosittaiset ostokulut ovat jo nyt suuret ja nousevat nopeasti öljyn yhä kallistuessa. 20 vuoden kuluttua öljyyn on kulutettu rahaa yhteensä jo yli 60 000 €.

Punaisella on kuvattu tilanne, jossa yhä uudehkolta tuntuvaa öljykattilaa ei vielä hennota vaihtaa maalämpöön ja samalla ehkä odotetaan tekniikan kehittymistä. Öljylämmitystä hyödynnetään vielä viisi vuotta, minkä jälkeen investoidaan maalämpöön. 20 vuoden kuluttua rahaa on kulunut alkuvuosien öljynkäytön sekä maalämmön investointi- ja energiakuluihin yhteensä yli 48 000 €.

Vihreässä vaihtoehdossa öljy vaihdetaan maalämpöön heti. Kuvaaja lähtee etenemään 14 500 € kohdalta, mikä on maalämpöjärjestelmäinvestoinnin hinta kotitalousvähennyksen jälkeen.  Investointi on suhteellisen kallis, mutta vuotuiset käyttökulut ovat selvästi öljylämmitystä pienemmät. 20 vuoden kuluttua rahaa on kulunut alkuinvestointiin ja vuotuisiin energiakuluihin yhteensä hieman yli 40 000 € eli selvästi vähemmän kuin kahdessa muussa vaihtoehdossa.

Tässä esimerkissä omakotitalon omistajan näyttäisi kannattavan vaihtaa maalämpöön viiden vuoden viivytystaistelun sijasta heti. Mikäli omistaja asuu talossa yli kahdeksan vuotta, järjestelmän uusiminen kannattaa varmasti.  Ja vaikka talon myisi ennen kuin investointi on maksettu kokonaan takaisin, maalämpöjärjestelmä nostaa talon arvoa heti ja helpottaa myyntiä aiempaan verrattuna. Tulevaisuuteen uskovan asujan kannattaa siirtyä öljystä maalämpöön viivyttelemättä!

Laskentaperusteet

Esimerkkitapaus on kuvitteellinen 200 m2 omakotitalo, joka päättää vaihtaa öljystä maalämpöön vuonna 2017. Talon lämmöntarve on noin 27 000 kWh vuodessa. Uudehkon öljykattilan hyötysuhde hyvä (90 %). Öljyä kuluu noin 3 000 litraa vuodessa. Polttoainekulut ovat lähtötilanteessa 2 730 euroa vuodessa ja niiden oletetaan kasvavan keskimäärin 1 % vuodessa. Lähtötasona on käytetty Öljy- ja biopolttoaineala ry:n julkaisemaa öljyn keskihintaa 15.2.2017.

Esimerkkitapauksessa maalämpöpumpun hyötysuhdetta kuvaavan COP-kerroin (lämpökerroin) on kolme, mikä tarkoittaa että 9 000 kWh sähkömäärällä saadaan tuotettua kolminkertainen määrä lämpöä eli juuri nuo tarvittavat 27 000 kWh vuodessa. Ensimmäisen vuoden sähkökulut ovat 1 180 €. Sähkön hinnan oletetaan nousevan öljyn tavoin 1 % vuodessa. Maalämpöinvestoinnin hinnaksi oletetaan kotitalousvähennyksen jälkeen vajaat 14 500 €. Sähkön hintana on käytetty 13 snt/kWh (energia+siirto+verot).

Huoltokustannuksia, inflaatiota ja mahdollisen lainarahan hintaa ei ole huomioitu missään skenaariossa.

Tässä esimerkissä vaihdettiin öljy maalämpöön. Kyseessä olisi yhtä hyvin voinut olla siirtyminen öljystä tai sähköstä esimerkiksi pellettilämmitykseen. Myös suorasähkölämmitettyjen talojen omistajien kannattaa harkita lämmitysjärjestelmän vaihtamista sähkön hinnan jatkuvalta tuntuvan nousun takia.

Koska jokainen rakennus on oma yksilönsä ja ihmisillä erilaiset tarpeet ja käyttötottumukset, tulee ennen lämmitysjärjestelmän vaihtamista keskustella asiasta ammatti-ihmisten kanssa, jotta saa parhaiten juuri omia tarpeita vastaavan lämmitysjärjestelmän.

Hinku-tiimi: Pasi Tainio ja Olli-Pekka Pietiläinen

 

 


Aihealue:
Kohderyhmä: