HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Hinku-kevätpäivillä Lappeenrannassa uusia innovaatioita ja hankkeita

Uutinen 23.4.2018 klo 10.43
Hinku kevätpäivät 556
Lämmin vastaanotto Hinku-kevätpäiville Lappeenrannassa.

Hinku kevätpäivää vietettiin tänä vuonna Suomen ilmastopääkaupungissa Lappeenrannassa. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva avasi kevätpäivän esittelemällä Lappeenrannan päästövähennystoimia. Kaupunki on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 40 % vuoden 1990 tasosta.

Lappeenrannan kaupungin päättäjät ovat sitoutuneet vahvasti päästövähennystavoitteisiin. Tämä näkyy kaupungin linjauksissa muun muassa sähkön- ja lämmöntuotannon sekä liikenteen osalta. Kaupungin työtä tukee Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimustyö uusiutuvan energian ja kiertotalouden parissa.

Kirkkonummi ja Enontekiö mukaan Hinku-verkostoon

Uudet Hinku-kunnat Kirkkonummi ja Enontekiö lähtivät viimeisimpinä verkoston vahvistuksina tavoittelemaan hiilineutraaliutta. ”Olemme erittäin ylpeitä ja innoissamme, että saamme olla mukana Hinku-verkostossa. Odotukset ovat korkeat, mutta omasta tekemisestähän päästöjen vähentäminen lähtee”, kertoo Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Myös Kirkkonummella on tehty paljon suunnitelmia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. ”Olemme selvittäneet kunnassamme energiatukia, aurinkopaneelien ja sähköautojen lataustolppien hankintaa, puurakentamista sekä siirtymistä uusiutuvalla energialla tuetun lämmön ja sähkön käyttöön kunnan kiinteistöissä”, kertoo kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso Kirkkonummelta.

Tukea kestäviin julkisiin hankintoihin ja kiinteistöjen energiatehokkuuteen

Erikoistutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskuksesta esitteli tilaisuudessa Julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämön sekä KEINO-osaamiskeskuksen, joiden molempien tavoitteena on edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja. Alhola muistutti myös sähkö- ja biokaasuautojen yhteishankinnasta, johon kunnat voivat lähteä mukaan vielä toukokuun ajan.

Viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola Suomen ympäristökeskuksesta ja Raija Kautonen Filtech Oy:stä esittelivät Energialoikka-verkkopalvelua. Energialoikan perusajatus on monistaminen. Palvelusta löytyvät kuvaukset jo tehdyistä energialoikista, energiaan liittyviä paikkatietoaineistoja sekä yhteisöllisiä työkaluja, kuten ryhmiä ja keskustelupalstoja.

Kehityspäällikkö Leena Oiva WWF:ltä esitteli Life EconomisE -projektin. Hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ilmastokelpoisuutta, mikä samalla nostaa kiinteistöjen arvoa ja säästää ylläpitokuluja. Hanke tavoittelee päästövähennyksiä yhteistyössä institutionaalisten sijoittajien, cleantech-yritysten, kaupunkien ja kuntien kanssa. Hankkeessa rakennusten parissa työskentelevät tahot saatetaan yhteen, ja heille tarjotaan koulutusta sekä asiantuntemusta energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Uusia energiainnovaatioita

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professori Jarmo Partanen kertoi sähköistymisen toisesta aallosta. Nykyisten uusiutuvien energiatuotantomenetelmien lisäksi tarvitaan uusia innovatiivisia menetelmiä. Partanen esitteli Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkiman ja testaaman menetelmän, jolla haitallisesta ilmakehän hiilidioksidista pystytään valmistamaan hiilivetyjä, jotka voidaan jatkokehittää edelleen polttoaineiksi ja aina ravinnoksi asti.

Projektipäällikkö Rauli Lautkankare Turun AMK:sta esitteli kiinteistöjen energiansäästöratkaisua, jossa tutkitaan lämpöenergian ympärivuotista varastointia energiapaalujen avulla maaperään ja näiden varastojen hyödyntämistä kiinteistöjen lisäenergian lähteenä. Tutkimus on osa LÄMPÖÄ-hanketta.

Yritysten ja kuntien yhteistyöstä voimaa

Iltapäivällä järjestettiin yrityspaneeli, jossa pohdittiin yritysten mahdollisuuksia toimia kuntien tukena päästöjen vähentämistyössä. Paneeliin osallistuivat myyntijohtaja Jarmo Valvio (OptiWatti Oy) toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola (Finess Energy Oy), tutkimus- ja kehitysjohtaja Raisa Valli (SItowise), asiantuntija Pasi Tainio (Kuntahankinnat), apulaisjohtaja Jon Forssell (Inspira) sekä kehityspäällikkö Markku Mäki-Hokkonen (Lappeenrannan kaupunki).

Paneelissa keskityttiin erityisesti kuntien hankintoihin sekä yhteishankintoihin. Yhteishankinnoissa nähtiin paljon potentiaalia toimia yhteistyön mahdollistajana. Panelistit muistuttivat, että hankintoihin kuuluu tavarahankintojen lisäksi suunnittelun, palvelun ja toiminnan hankintoja. Paneelissa nostettiin esiin myös riski, että yhteishankinnat voivat vähentää innovatiivisuutta, jos kunnat joutuvat hintakilpailun takia tyytymään keskitasoiseen laatuun. Paneelissa korostettiin, että hankintojen lisäksi yritykset pystyvät tukemaan kuntien päästövähennystyötä myös monella muulla tavalla.

Hinku-kevätpäivän esitykset

 


Kohderyhmä: