HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Hinku-kunta Ii palkittiin Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus & Sitoumus2050 juhlassa

Uutinen 1.6.2017 klo 8.24
Ari Alatossava 556
Kuva: Tuomas Sauliala 

Nuorten Agenda2030-ryhmä on palkinnut Hinku-kunta Iin sitoumuksesta vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nuoret valitsivat Iin yli 500 Suomessa tehdyn sitoumuksen joukosta. Valintakriteereinä olivat kuntatason merkittävä vaikutus, lasten ja nuorten osallistuminen, inspiroivuus ja edistyminen ja raportointi. Palkinnon otti vastaan Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Erityistunnustus julkistettiin Finlandia-talossa 31.5. järjestetyssä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus & Sitoumus2050-vuosijuhlassa. Sitoumus2050 on verkkopalvelu, jossa organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita. Ii, kuten kaikki muutkin Hinku-kunnat liittyivät sitoumukseen mukaan vuonna 2015 Hinku-kuntien yhteisellä päätöksellä.

Ii on vähentänyt eniten päästöjään vuoteen 2015 mennessä (-50 %). Keskimäärin Hinku -verkoston kuntien päästöt laskivat 29 prosenttia vuosina 2007 - 2015. Ii on kiristänyt tavoitettaan entisestään ja tavoittelee 80 prosentin päästövähennyksiä jo vuoteen 2020 mennessä.

Hinku hankkeen lisäksi Ii on mukana Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan koordinoimassa Fisu-edelläkävijäkuntien verkostossa, joka tavoittelee hiilineutraalisuuden lisäksi jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Konkreettisten päästösäästöjen lisäksi Iin kunnan energia- ja ilmastotyöllä pyritään monipuolistamaan alueen taloutta ja edistämään kestävää hyvinvointia.

Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus & Sitoumus2050 vuosijuhla järjestetään Euroopan Kestävän kehityksen viikolla (ESDW, European Sustainable Development Week). Viikon aikana eurooppalaisia kannustetaan toteuttamaan erilaisia hankkeita ja projekteja, jotka edistävät kestävää kehitystä. Suomessa viikolle on rekisteröitynyt tähän mennessä 15 eri tapahtumaa.


Lisätietoa:

 


Kohderyhmä: