HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Hinku-yritys Sun Energia paikantaa kannattavat aurinkoenergiakohteet

Uutinen 6.6.2017 klo 12.30
Sun Energia 556

 

Sun Energia on vuonna 2014 perustettu suomalainen cleantech-alan startup-yritys, joka tuottaa kattavaa tietoa katoille lankeavasta säteilyenergiasta ja rakennusten todellisista aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksista.

Yrityksen perustivat veljekset Antti ja Tapani Rousi. Tähän mennessä yritys on laskenut yli 5 miljoonan katon aurinkoenergiatiedot neliömetrin ja tunnin tarkkuudella.

”Aikaisemmin rakennusten omistajilla ei ole ollut objektiivista tietoa aurinkoenergian kannattavuudesta juuri heidän tapauksessaan. Tieto on ollut hajallaan, vaikeasti tulkittavaa ja mahdollisesti kaupallisesti värittynyttä”, kertoo Sun Energian toimitusjohtaja Antti Rousi.

Aurinkoenergiaa kustannustehokkaasti

Rakennusten kattojen kartoittamisen lisäksi yritys on tehnyt 3D- mallin 300 miljardista neliömetristä Suomen maapinta-alaa, jossa ovat mukana kaikki maanpäälliset kohteet kuten rakennukset, puut, pensaat, lipputangot ja radiomastot. Kun tämä tieto on vielä yhdistetty paikalliseen säätietoon, Sun Energia on tuottanut valtavan rakennus- ja aurinkoenergiatietokannan, jonka avulla kuluttaja voi mitoittaa oman kattonsa päälle optimaalisen aurinkoenergiajärjestelmän. Lisäksi tietokannan avulla on mahdollista laskea kullekin tarkasteltavalle neliölle tulevan aurinkoenergian määrä.

”Aurinkoenergia on kannattavaa Suomessa, mutta ei kaikissa paikoissa. Me haluamme tarjota päätöksentekotyökalun auttamaan kannattavien paikkojen löytämisessä” kertoo Rousi.

Jokaisesta rakennuksesta on tuotettu nykyarvoon diskontatut aurinkosähkön elinkaarilaskelmat, jotka sisältävät investointikustannukset, säästöt, tuotot, takaisinmaksuajan, hyödynnettävät tuet sekä päästövähennykset.

Tukea kansainvälisiiin energiatalkoisiin ja kuntien ilmastotyöhön

Sun Energia on laajentamassa toimintaansa Eurooppaan. Yritys on jo kartoittanut 100 miljardia neliömetriä Iso-Britanniasta ja tarkoitus on laajentaa kartoitus kattamaan koko Eurooppa lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on, että vuoden 2018 loppuun mennessä yrityksen palvelussa on yli 300 miljoonan eurooppalaisen rakennuksen aurinkoenergiatiedot.

”Vauhditamme toiminnallamme aurinkoenergiamarkkinoiden kasvua, autamme rakennusten omistajia säästämään rahaa ja EU:ta saavuttamaan energiatehokkuus- ja päästötavoitteensa” kertoo Rousi.

Antti Rousi näkee palvelun sopivan myös kuntien ilmastotyön tueksi, esimerkiksi uusiutuvan energian kuntakatselmuksien taustatietopohjaksi. Koko kaupunkitason aurinkoenergiapotentiaalin tarkasteluja Sun Energia on tehnyt jo Hinku-kunnista Joensuuhun, Haminaan ja Raaseporiin.

Aurinkoenergian tulevaisuuden Rousi näkee Suomessa hyvänä. Byrokraattisia esteitä on jo purettu ja lupakäytäntöjä helpotettu, mutta asian selkeyttäminen vaatii vielä työnsarkaa.  Aurinkopaneelien lupakäytännöt vaihtelevat paljon kuntien välillä. Monilla kunnilla ei ole selkeitä käytäntöjä aurinkopaneeleiden asennusta varten, vaan lupa-asiat selvitetään tapauskohtaisesti. Monissa kunnissa pienten aurinkovoimaloiden asennus esimerkiksi kesämökkien katoille on sallittua, mutta hieman suuremmissa voimaloissa lupa-asioiden käsittely voi viedä aikaa.

Lisätietoa:

 


Kohderyhmä: