HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Jyri Seppälä: Kunnilla mahdollisuus päästä takaisin päästövähennysten uralle

Uutinen 5.9.2018 klo 9.44
Jyri Seppälä
© Kuva: Sirpa Pellinen / SYKE

Muutama vuosi sitten ajateltiin yleisesti, että Suomi saavuttaa EU:n asettamat vuoden 2020 päästövähennysten tavoitteet helposti. Vuonna 2016 kehitys poikkesi kuitenkin taakanjakosektorin tavoiteurasta. Suomen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 kuusi prosenttia. Kunnianhimoisia päästövähennyksiä tavoittelevien Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat samana aikajaksona kaksi prosenttia.

Kuntakohtaiset päästömuutokset seuraavat helposti valtakunnallisia muutoksia, jotka heijastavat muun muassa eri vuosien sääeroja. Sen takia ei ollut yllätys, että myös Hinku-kunnissa päästöt nousivat. On huomattava, että Hinku-kunnissa nousu oli kuitenkin pienempi kuin Suomessa keskimäärin.

Uskon, että Hinku-kunnissa päästään takaisin päästövähennysten uralle. Ennakkotietojen perustella voisi arvata, että Suomen kunnissa päästöt olivat vuonna 2017 taas jonkin verran pienemmät kuin vuonna 2016. Sähkön käytön päästökertoimen aleneminen ja liikennepolttoaineiden bio-osuuden lisääminen vaikuttavat positiivisesti tilanteeseen.

Vuonna 2016 erityisesti liikenteen päästöt kasvoivat, mutta useissa kunnissa muilla toimilla pystyttiin tasoittamaan tilannetta. Esimerkiksi Uudessakaupungissa öljyn käyttö väheni kaukolämmön tuotannossa, ja Raumalla ja Eurajoella vastaavasti teollisuudessa. Porissa sähkönkulutus pieneni. Myös Inkoossa ja Siuntiossa päästöjä syntyi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valtion tulisi palkita kuntia, jotka pystyvät osoittamaan, että omilla päätöksillä on saatu selviä päästövähennyksiä aikaiseksi. Tämä olisi kaukoviisasta toimintaa, joka herättäisi myös muut kuin Hinku-kunnat toimimaan ilmastonmuutoksen hillinnän eteen.

Hinku-kunnat ovat osoittaneet, että energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla voidaan saada aikaan myös taloudellisia säästöjä. Niillä taas on voitu perustella kunnan veroäyrin muutostarvetta. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin huomata, ettei yhdestäkään Hinku-kunnasta ole kuulunut kannanottoja siitä, ettei toimintaa pidä tehdä. Päinvastoin.

Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus
Hinku-hankkeen valtakunnallinen vastuujohtaja
 

Lisää aiheesta:


Kohderyhmä: