HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Jyri Seppälä: Liikenteen päästöt haasteena – kuntien ratkaisuja tarvitaan

Uutinen 23.4.2018 klo 11.52
Jyri Seppälä
 

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet hienosti vuodesta 2010 vuoteen 2015. Tämä toi meille kaikille mukavan tunteen, että kasvihuonekaasupäästöt vähentyvät kuin itsestään. Vuoden 2016 kasvihuonekaasuinventaarion tulokset kuitenkin palauttivat maanpinnalle: päästöt nousivat selvästi hiilen käytön ja liikenteen päästöjen kasvun seurauksena.

Kivihiilen käyttö on heilahdellut eri vuosina lähinnä talven kylmyyden seurauksena. Liikenteen päästöjen kasvu on monella tavalla vakavampi juttu.

Liikenne on Suomen osalta EU:n taakanjakosektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisin sektori. Edes taakanjakosektorin vuoden 2020 tavoitteiden saavuttaminen ei ole enää itsestäänselvyys, jos liikenteessä ei ala tapahtua selvää päästöjen laskua. Vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamisessa liikenne on kriittinen alue.

Hinku-kunnissa liikenteen päästöt ovat muuttuneet lähinnä yleisen liikenteen päästökehityksen seurauksena. Toki edistyksellisimmät kunnat ovat jo ostaneet sähkö- ja kaasuautoja. Kunnat ovat myös tehneet yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ratkaisuja, jotka pienentävät liikkumisen tarvetta kunnan sisällä pitkällä aikavälillä. Seuraavan vuosikymmenen osalta liikenteen päästöjen kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, millaisia autoja hankitaan jo tänään ja viimeistään vuodesta 2020 lähtien.

Muutama kunnan omistama vähäpäästöinen auto ei vielä laske merkittävästi kunnan liikenteen päästöjä. Niillä on kuitenkin suuri vaikuttavuus esimerkin kautta, etenkin jos kunnan omistamat sähköautot ovat kuntalaisten vuokarattavissa työajan ulkopuolella. Todennäköisesti yhä useampi kuntalainen olisi valmis ostamaan käyttökokemusten myötä sähköauton muutaman vuoden sisällä. Sähköautojenkin tarjonnassa alkaa olla jo nyt houkuttelevia vaihtoehtoja, varsinkin autoilun elinkaarikustannusten näkökulmasta.

Voisimmeko tehdä Hinku-kunnissa tästä uudesta kuntalaisten palvelukonseptista ison yhteisen asian, jolla vauhditamme liikenteen vähäpäästöistä kehitystä kunnissa ja koko Suomi Oy:ssä.

Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus
Hinku-hankkeen valtakunnallinen vastuujohtaja


Kohderyhmä: