HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Kuittilan tila kuukauden päästövähentäjä

Uutinen 17.6.2015 klo 14.02

Kuittilan tila suuri 2

Kesäkuun HINKUteoksi raati on valinnut Jouni ja Eini Korhosen pyörittämän esimerkillisen Kuittilan maatilan Nurmeksesta. Tilalla siirryttiin omaan sähkön- sekä lämmön tuotantoon loppuvuodesta 2012, jolloin CHP (Combined heat and power) laitos käynnistyi tuottamaan tilan tarpeisiin lämpöä ja sähköä. Laitteisto tuottaa kaiken tilan tarvitseman lämpöenergian, sekä suurimman osan tilan tarvitsemasta sähköstä.

Laitoksen toimintaperiaate perustuu puuhakkeen kaasutukseen. Polttoaineena käytettävä puuhake kaasutetaan polttomoottorin polttoaineeksi. Laitoksen nimellinen sähköteho on 47 kW ja lämpöteho 100 kW. Laitos pystyy tuottamaan vuositasolla enimmillään 1200 MWh energiaa. CHP-laitos tuottaa lämmön navetan, omakotitalon ja konekorjaamon tarpeisiin. Vuosittainen hakkeen kulutus on noin 1400 irtokuutiometriä normaaleina talvina, leudoimpina talvina hakkeen kulutus on vähäisempää. Hakkeen kuivaus tapahtuu luonnollisesti laitoksen omalla hukkalämmöllä. Laskennallinen investoinnin takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta.

Tilalle asennettiin huhtikuussa 2015 50 kW aurinkopaneelit, jolloin osa tilalla tarvittavasta sähköenergiasta voidaan tuottaa aurinkoenergialla. Aurinkopaneelien asennuksen jälkeen tila on lähes omavarainen sähkönkin suhteen.

HINKUteko

HINKU -teko -palkinto valitaan kuukausittain Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kunnissa toteutettujen toimien joukosta. Ne voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia. Palkintoraati arvostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi myös mm. toimien tuomia taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä, edelläkävijyyden osoittamista sekä aktiivista työtä ilmastonmuutoksen hillinnän hyvien käytäntöjen edistämiseksi.

Palkitut saavat HINKUteko-diplomin ja positiivista näkyvyyttä.

Lisätietoa:


Kohderyhmä: