HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Kunnille energiaviisaita investointeja helposti ja edullisesti – ilmoita oma kohteesi

Uutinen 31.10.2016 klo 10.52
Energy Add-ons
 

Kunnilta tarvitaan tietoja suunnitteilla olevista energiaviisaista investointikohteista tai kohteista, joiden volyymia halutaan kasvattaa, mutta rahoitus puuttuu. Suomen ympäristökeskuksen, Inspiran ja KL-Kuntahankintojen kehitteillä olevan Energy Add-ons -hankkeen tavoitteena on saada Suomeen energiansäästöä ja hiilineutraalisuustavoitteita vauhdittavia investointiprojekteja vähintään 30 miljoonan euron edestä kolmen seuraavan vuoden aikana.

Rahoitus Suomessa tehtävään hanketyöhön haetaan Euroopan investointipankin alaisesta ELENA-ohjelmasta. Hanke palvelee ennen kaikkea julkisten hankintojen kohdentumista energiaviisaisiin kohteisiin. Myös yksityisen sektorin kohteet voivat olla hankinnoissa mukana.  Hanke luo liiketoimintamahdollisuuksia cleantech-toimialalle sekä mahdollistaa olemassa olevan toimialan volyymin kehittämisen suuremmaksi.

Energy Add-ons -hankkeen toimintaperiaatetta on jo testattu aurinkoenergialla. Tuorein yhteishankinta on kerännyt jo alkuvaiheessa sitoumuksia kunnista yli miljoonalla eurolla ja lisää tulee jatkuvasti. Asiakkaat saavat aurinkovoimalat ja rahoituksen ESCO-periaatetta mukaillen eli investointi maksetaan uudesta laitteistosta koituvan vuosittaisen energiansäästön ja rahansäästön perusteella.

ELENA-ohjelma vaatii esiselvityksen, joka osoittaa hankkeen potentiaalin.  ELENAn edustajat ovat arvioineet Energy Add-ons-hankeidean hyväksi ja potentiaalisesti rahoitettavaksi.

"Rahoituksen järjestyminen edellyttää, että saamme riittävän varmuuden investointien toteutumisesta. Tämän takia tarvitaan edelläkävijäkuntia ja investointikohteita, joiden avulla hanke saadaan liikkeelle. Näin voimme käynnistää hankkeen, joka mahdollistaa kuntien ja muiden asiakkaiden investoinneille edullisen rahoituksen ja helpon hankintaprosessin", hankkeen koordinoija Pasi Tainio Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Lisätietoa


Kohderyhmä: