HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Kuntien kestävän kehityksen seurantaan ilmainen työkalu vuodelle 2019

Uutinen 20.2.2019 klo 17.30
Kestävän kehityksen sitoumus

Valtioneuvoston kanslian Sitoumus 2050 -hanke tarjoaa ilmaisen kestävän kehityksen seurantatyökalun kunnille, jotka ovat tehneet kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Työkalu tarjotaan vuoden 2019 ajaksi. Sitoumuksen on tehnyt jo yli 100 kuntaa ja nyt uusia kuntia kutsutaan mukaan kestävän kehityksen työhön.

Kaikki Sitoumus2050-kunnat saavat MayorsIndicators-palvelun käyttöönsä. Palvelu tuottaa tietoa muun muassa ympäristön ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa. Se pohjautuu globaaliin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan Agenda2030:een ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen.

MayorsIndicators-palvelun sisältämien indikaattoreiden avulla kunnat voivat paitsi seurata edistymistään kestävän kehityksen eri osa-alueilla myös verrata kehitystään muihin kuntiin Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Palvelun avulla voi tarkastella esimerkiksi kunnan huoltosuhdetta, palkkatasa-arvoa, hiilinielupotentiaalia ja työpaikkojen moninaisuutta. Kaiken kaikkiaan palvelu kattaa yli 70 vertailukelpoista indikaattoria kaikilta kestävän kehityksen osa-alueilta. Palveluun on koottu kaikkien Suomen kuntien tiedot julkisista tietolähteistä.

Palvelusta kiinnostuneet Sitoumus2050 –kunnat ja kaupungit voivat ilmoittautua palvelun käyttäjiksi ottamalla yhteyttä kestavakehitys@vnk.fi.

Aiheesta järjestetään 4. maaliskuuta klo 14 webinaari: Kuntien kestävän kehityksen indikaattorit – seurantatyökalu Sitoumus2050 –kunnille.
 

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Marja Innanen, valtioneuvoston kanslia
p. 040 777 5582, marja.innanen@vnk.fi


Kohderyhmä: