HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Kuntien päästölaskentaa uudistettiin

Uutinen 5.6.2017 klo 9.27
Ari Andersson tehtaan piiput 556
Kuva: Ari Andersson

Hinku-foorumin Oikeudenmukainen ja kannustava CO2e-päästölaskenta -ryhmä on uudistanut ja sovittanut yhteen Hinku-kuntien ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) päästölaskentaa. Mukana oli alan konsultteja sekä asiantuntijoita Suomen ympäristökeskuksesta, ympäristöministeriöstä, Tilastokeskuksesta, Kuntaliitosta ja HSY:stä.

Sähkön päästökertoimen määrittelyä yhtenäistettiin, ja Hinku-laskennan sektorijakoa muutettiin muiden laskelmien kanssa yhtenevämmäksi.

Hinku-laskennassa fossiilisten polttoaineiden päästöjen alajako tarkentui: aikaisempi kaukolämpö – muut -jako korvattiin kaukolämpö – öljylämmitys – teollisuus ja työkoneet -kolmijaolla, jossa öljylämmityksen kokoluokka havainnollistuu paremmin. Myös sähkönkulutuksen päästöjen alajaossa sähkölämmitys erotettiin omaksi alasektorikseen, jolloin eri lämmitysmuodoista aiheutuvien päästöjen suuruusluokat hahmottuvat helpommin.

Eri toimijoiden laatimat kuntatason päästöinventaariot ovat nyt lähempänä toisiaan, mutta laskennassa säilyy väistämättä epätarkkuuksia ja virhemahdollisuuksia. Erilaiset tietolähteet ja laskennan rajaukset aiheuttavat eroja lopputuloksiin, ja laskelmien kehittämistä jatketaan edelleen.

Oikeudenmukainen ja kannustava CO2e-päästölaskenta -ryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana neljä kertaa. Aiheina olivat kasvihuonekaasupäästölaskennan ongelmakohdat, kehittämisehdotukset ja yhtenäistämisen mahdollisuudet.
 

Apulaistutkija Juhani Huuhtanen, Suomen ympäristökeskus


Kohderyhmä: