Lahti mukana valmistelemassa kansallista kiertotaloussitoumusta

Uutinen 12.9.2022 klo 16.00

Lahden kaupunki osallistuu kiertotaloutta edistävän vapaaehtoisen green deal -sitoumuksen valmisteluun.

Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa luonnonvarojen käytöstä ja tunnistaa vaikuttavimpia toimia kiertotalouden edistämiseen. Sitoumuksen valmisteluun osallistuu 80 toimijaa, Lahden lisäksi muita kaupunkeja, maakuntia, yritys- ja toimialajärjestöjä, metsäteollisuuden yrityksiä sekä rakentamisen alan toimijoita. Myös Päijät-Hämeen Liitto on mukana valmistelussa.

Green dealin valmistelun alussa laaditaan yhteiset pelisäännöt sekä vähimmäiskriteerit sitoumuksiin valittaville tavoitteille ja toimille. Mukana olevat toimijat tunnistavat toimintansa kannalta vaikuttavimmat kiertotaloustoimet. Lopulliseen green dealiin osallistuvat tahot laativat omat sitoumuksensa ja raportoivat niiden etenemisestä. Sitoumukset valmistuvat kesään tai syksyyn 2023 mennessä.

Lisätietoa ympäristöministeriön tiedotteesta, 9.9.2022:
80 toimijaa alkaa tavoitella kiertotalouden edelläkävijyyttä

Lisätiedot:
Lahden kaupunki
ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen
puh. +358 44 482 6646
Jenni.Rahkonen@lahti.fi

Lahden kaupunki
ympäristöjohtaja Elina Ojala
puh. +358 44 482 6376
Elina.Ojala@lahti.fi