HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Laitilaan suunniteltu tuulipuisto toisi tuloa kunnalle

Uutinen 18.12.2013 klo 10.30

Laitilaan suunnitellun tuulipuiston ympäristövaikutukset on arvioitu ja kaavotus on käynnissä. Tuulivoimarakentaminen on pitkällinen prosessi, jossa punnitaan energiantuotannon kestävyys monesta eri näkökulmasta. Kunnille isot tuulipuistot voivat jatkossa tuoda korotettua kiinteistöveroa.

Laitilan ja Pyhärannan kuntien rajalle Kakonjärvelle on suunnitteilla jopa 19 voimalan tuulipuisto. Näistä kahdeksan on suunniteltu HINKU-kunta Laitilan alueelle. Voimalat ovat kolmen megawatin voimaloita, joiden napakorkeus on noin 140 metriä. Tuulivoimayhtiön tavoitteena on saada turbiinit tuottamaan sähköä vuoden 2014 aikana.

Sopivat alueet pyritään valitsemaan tarkkaan

Kakonjärven tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on valmistunut, ja nyt parhaillaan työskennellään kaavoituksen parissa. ”YVA:aan tuli paljon muistutuksia ja mielipiteitä, joita käytetään rakentamisen suunnittelun tukena”, kertoo Laitilan ympäristösihteeri Pekka Simula. ”Kaavoituksessa määritellään tarkemmin voimaloiden paikat. Kaavan pitäisi valmistua vuoden alussa, mutta ajankohta riippuu valitusten määrästä.”

Meluhaittaan suhtaudutaan Laitilassa vakavasti. ”Kaupunginhallitus päätti käyttää melulle ympäristöministeriön ohjearvoa, joka on tiukempi kuin yleensä vaaditaan.”

Tuulivoimarakentaminen on pitkällinen prosessi. Jo sopivien alueiden valintaa rajoittavat monet tekijät. Kesällä valmistuneessa Varsinais-Suomen tuulivoimakartoituksessa löydettiin alustavassa selvityksessä 1500 kohdetta, joista valtaosa karsiutui pois. Hyväksyttyyn maakuntakaavan vaihekaavaan jäi 20 aluetta sekä 13 kohdemerkintää, joista Kakonjärvi on yksi. Varsinais-Suomen liiton luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klapin mukaan suurin osa esiselvityksen kohteista oli joko liian pieniä tai asutusta oli liian lähellä. ”Kaikki merialueet jäivät pois, sillä niillä sijaitsevat tuulivoima-alueet on ratkaistu jo aiemmissa maakuntakaavavaiheissa."

Tuulivoiman rakentaminen edellyttää maakuntakaavan lisäksi myös kunnan yleiskaavaa. Aleksis Klap kehottaa kuntia tukeutumaan tässä tilanteessa maakuntaliittoon. ”Maakuntaliitosta kannattaa kysyä paikkatietoja ja selvityksiä suunnittelun tueksi."

Tuulivoimalat tuovat kuntaan verotuloja

Tuulipuisto tuottaa kunnalle verotuloa, joka Aleksis Klapin mukaan tulee nousemaan. ”Uusi laki toteaa, että tuulivoimaloista voidaan jatkossa periä korotettua kiinteistöveroa. Kun nykyinen vero on noin 7 000 – 10 000 euroa vuodessa tuulivoimalaa kohti, korotettu summa on noin kaksinkertainen. Lisäksi voimalaitoksen arvo, jonka mukaan vero määräytyy, lasketaan jatkossa toisin. Vuosittainen arvon pudotus on prosentuaalisesti pienempi kuin ennen, ja minimiarvo on 40 aiemman 20 prosentin sijaan. Minimiarvo saavutetaan vasta 20 vuodessa, jolloin tuulivoimala jo saavuttaakin elinkaarensa pään.”


Kohderyhmä: