HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Lempäälä Hinku-kuntien verkostoon

Uutinen 22.11.2018 klo 15.16
Marjamäki Lempäälä 556
Lempäälän Marjamäki, LEMENE-hankkeen alue. © Lempäälän kunta

Lempäälän kunta liittyi marraskuussa Hiilineutraalien kuntien (Hinku) verkostoon. Lempäälä on lähtenyt rohkeasti kokeilemaan uutta aurinkovoimateknologiaa yhdessä alueen yritysten ja tutkijoiden kanssa.

Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö haluaa viedä ympäristöasioita kokonaisuutena eteenpäin ja tuoda näkyväksi Lempäälän ja muiden alueen kuntien tekemän ilmastotyön.

”Tampereen kaupunkiseutu on ollut perinteisesti edistyksellinen kuntien välisessä yhteistyössä. Ympäristöasiat eivät tunne rajoja ja olemme halunneet edistää koko seutukunnan liittymistä Hinku-vekostoon. Näin voisimme kaikki tehdä asioita vielä paremmin yhdessä ja yhteiseen suuntaan”, Rämö sanoo.

Hinku-kuntien päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lempäälässä Hinku-verkostolta odotetaan kokemusten jakamista tavoitteen saavuttamiseksi.

”Ennen kaikkea toivon sitä, että saamme vertailutietoa muilta kunnilta ja pystymme asemoimaan itsemme suhteessa muihin. Olemme Hinkun myötä osa verkostoa, jonka avulla tuomme näkyväksi koko Suomen hyvän ilmastotyön”, Rämö sanoo.

Uuden aurinkoteknologian näyteikkuna

Lempäälä on jo konkari ilmastotoimien saralla. Kunnassa on käynnissä merkittävä pilottihanke LEMENE, jossa rakennetaan aurinkovoimaan ja bioenergiaan perustuvaa energiayhteisöä Marjamäen teollisuusalueen yritysten välille.

Energiayhteisö tuottaa itse kaiken tarvitsemansa energian, ja siihen kuuluvat asiakkaat jakavat resursseja keskenään. Esimerkiksi yhden yrityksen kattopinta-ala voidaan hyödyntää suoraan tuottamaan energiaa toiselle yritykselle alueen sähköverkon piirissä. Aurinkoenergia tuotetaan uudella teknologialla, ja näin saatua energiaa varastoidaan akkuihin. Aurinkoenergiaa täydennetään biokaasulla.

”Ilmastonmuutoksen, taloudellisten haasteiden ja monien yhteiskunnallisten muutosten ristipaineessa tällainen investointi on tärkeä. Olemme halunneet katsoa pitkälle tulevaisuuteen kestävästi, edelläkävijänä. Hankkeen avulla yritysten energian huoltovarmuus ja siten myös kilpailukyky paranee”, Rämö kertoo.

LEMENE-hanke on valittu yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihankkeeksi vuonna 2017. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä naapurikaupungissa sijaitsevan Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Kestävyyttä rakentamiseen ja liikkumiseen

Lempäälässä panostetaan ilmastoasioihin myös kaavoituksessa ja liikkumisessa. Kunnassa toimii kestävän kehityksen työryhmä, joka luotsaa työtä.

”Keskitämme uutta rakentamista joukkoliikenneväylien varrelle, ja tiivistämme yhdyskuntarakennetta. Meillä on tiukat tavoitteet, joita tarkastellaan jokaisen kaavan yhteydessä”, sanoo Rämö.

Lempäälän asemanseudulle nousee parhaillaan uusi Lempäälä-talo, josta rakennetaan kestävän liikkumisen solmukohtaa. Osana hanketta kehitetään digitaalisia palveluja, joiden avulla tuetaan esimerkiksi sähköautoilua ja pyöräilyä.
 

Lisää aiheesta:

Lisätietoa:

Kunnanjohtaja Heidi Rämö, Lempäälä
heidi.ramo@lempaala.fi


Kohderyhmä: