HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Uutinen 6.4.2017 klo 12.50
Rauman tilaisuus 556pix

 

Rivakan taloudellisen kehityksen rinnalla on Lounais-Suomessa noussut yhteinen halu vauhdittaa myös ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen toteuttamista. Tästä uusimpana osoituksena on tänään Raumalla julkistettu tavoite kehittää Lounais-Suomesta hiilineutraali alue vuoteen 2040 mennessä.

Hiilineutraaliutta koskevat tavoitteet nähdään mahdollisuutena kehittää alueen elinvoimaisuutta. Tutkimus, innovaatiot ja yrityksissä tapahtuva tuotekehitys tukevat kuntien ja maakuntien asettamia kehitystavoitteita.

- Hiilineutraaliutta tukevia pyrkimyksiä on osoitettu monilla tahoilla niin monin tavoin, että on aika koota yhteinen ymmärrys ja toiminta kokoavan otsikon alle ja panna kehitykseen vauhtia, toteaa ympäristöjohtaja Risto Timonen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Alueellamme on jo seitsemän Hinku-kuntaa, Turun kaupungin hiilineutraaliustavoite 2040, Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartta, Satakunnasta hiilineutraali maakunta -hankkeen toiminta sekä eri alojen yrityksissä tapahtuvaa tuote- ja prosessikehitystä.

Lounais-Suomen hiilineutraalisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen nettovaikutus on vuositasolla nolla.

Haaste heitettiin kaikille alueen toimijoille

Satakunnan ja Varsinais-Suomen Hinku-kunnat – Laitila, Loimaa, Masku, Mynämäki, Pori, Rauma ja Uusikaupunki, yhdessä Turun kaupungin kanssa – haastavat Pariisin ilmastosopimuksen hengessä kaikki Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnat ja muut toimijat tavoittelemaan yhdessä ja yhteistyössä hiilineutraalia Lounais-Suomea vuoteen 2040 mennessä ja laatimaan tiekartan 80 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Maakunnan liitot, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus SYKE antavat vahvan tukensa tavoitteen toteutumiselle.

Päämäärään pyritään innovatiivisella kuntien, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden yhteistyöllä sekä hyödyntämällä alueen omia luonnonresursseja ja osaamista sekä kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen tukea. Tavoitteena on kestävä elinvoimaisuus, jossa huomioidaan ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Keinoina ovat selkeät strategiset valinnat: uusiutuvaan energiaan siirtyminen, energiatehokkuus, kiertotalouden edistäminen, puhtaan teknologian kehittäminen ja avoin yhteistyö.

- Hinku-hanke on kokonaisuus ja liikkeelle kannattaa lähteä kaikilla sektoreilla ja kokonaisuus tarvitsee vetäjän, korostaa Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski.

Katso tästä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedote kokonaisuudessaan

Lisätietoja

Haaste löytyy kokonaisuudessaan Ympäristö Nyt -verkkopalvelusta www.ymparistonyt.fi/haasteareena

Alueellinen yhteistyö, jatkotoimet: johtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 952

Hinku-ohjelma ja ilmastonmuutoksen hillintä: johtaja Jyri Seppälä, SYKE, p. 0295 251 629

Hiilineutraali Turku 2040 ja energiajärjestelmän uudistus: kehittämispäällikkö Risto Veivo, Turun kaupunki, p. 050 5590 417


Kohderyhmä: