HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Omakotitalo viileäksi energiatehokkaasti

Uutinen 21.12.2017 klo 14.07
Jäähdytys kuva 556

Rakentamisen energiatehokkuuden lisääntyessä uudet omakotitalot ovat hyvin eristettyjä ja kuluttavat vähän energiaa. Ratkaisuja kaivataan kesällä ilmenevään ongelmaan, sisälämpötilan liialliseen nousuun. Viilentämiseen on tarjolla monia keinoja, mutta niiden energiatehokkuudessa ja käyttömukavuudessa on eroja.

Kasvava tarve viilennykselle

Talon sisälämpötilaan vaikuttavat sähkölaitteet, ihmiset ja sisään pääsevä auringonsäteily. Suomessa aurinko paistaa matalalta, jolloin säteily pääsee helposti ikkunoista sisään. Suuret ikkunat ovat yleistyneet, mikä lisää viilennyksen tarvetta.

Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennukset on suunniteltava niin, etteivät tilat lämpene haitallisesti. Ensisijaisiksi ylilämpenemisen estämiskeinoiksi on mainittu rakenteelliset ja passiiviset keinot sekä yönaikainen tehostettu ilmanvaihto. Jos nämä keinot eivät ole riittäviä, voi olla tarpeellista käyttää jäähdytysjärjestelmää. Määräyksien mukaan tämä ei kuitenkaan saa kuluttaa energiaa tarpeettomasti.  

Eri viilennysjärjestelmillä on puolensa

Lattiaviilennysjärjestelmän hankinta talon rakentamisvaiheessa on sopivin vaihtoehto, jos viilennysjärjestelmältä tavoitellaan hyvää energiatehokkuutta ja käyttömukavuutta. Lattiaviilennysjärjestelmän hankkiminen vesikiertoisen lattialämmityksen ja maalämpöpumpun yhteydessä on kaikista toimivin ratkaisu. Näin viilennykseen voidaan hyödyntää maaviileää.

Vaihtoehdon miinuspuolena on korkea hinta, mutta tällä järjestelmällä pystytään hoitamaan samalla koko talon lämmönsäätely. Sen etuja ovat myös vedottomuus, helppokäyttöisyys ja olematon kondensaation vaara.

Kattoviilennysjärjestelmällä on samoja etuja kuin lattiaviilennysjärjestelmällä. Se on myös järkevintä hankkia maalämpöpumpun yhteydessä. Järjestelmän hankinta edellyttää yleensä erillistä putkistoa kattoon, mistä aiheutuu lisäkustannuksia.

Ilmalämpöpumppu on edullinen hankinta, mutta sen kustannukset kasvavat käytön aikana suuren sähkönkulutuksen seurauksena. Ilmalämpöpumppu sopii omakotitaloon, jossa viilennystä käytetään harvoin ja halutaan välttyä suurelta remontilta. Puhaltimen ilmavirta nostaa pölyä ilmaan ja levittää sitä eri huoneisiin, mikä laskee järjestelmän käyttömukavuutta.

Viilennysjärjestelmät kiinnostavat

Perinteisesti suomalaisissa talouksissa ei ole ollut viilennysjärjestelmiä, mutta viime aikoina mielenkiinto niitä kohtaan on kasvanut. Esimerkiksi rakennusmessuilla tehdyn mielipidekyselyn mukaan 40 prosenttia vastanneista piti viilennysjärjestelmää kotonaan tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Noin puolet kyselyyn vastanneista piti tärkeänä järjestelmän ekologisuutta ja matalia käyttökustannuksia.

Lähteet:

Helonheimo Teemu & Halmemies Sakari. 2016. Verkkolehti Lahtinen: Omakotitalo viileäksi energiatehokkaasti [viitattu 16.10.2017]. Saatavissa: http://lahtinen.lamk.fi/?p=1962


Kohderyhmä: