HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Opiskelijat suunnittelivat biokaasulaitoksen Asikkalaan

Uutinen 9.6.2014 klo 11.00

Jätevesilietteestä, lannasta, biojätteestä ja energiakasveista olisi mahdollista tuottaa biokaasua kannattavasti Asikkalassa. Biokaasu vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä arviolta 1000 tonnia vuodessa. Näin arvioivat biokaasuselvityksen toteuttaneet Lundin yliopiston opiskelijat.

Lundin yliopiston opiskelijat tekivät selvityksen biokaasulaitoksen perustamisesta Asikkalaan. Selvityksessä arvioitiin mahdolliset raaka-ainevirrat, sijainti, lämmön, sähkön ja liikennepolttoaineen tuotantomahdollisuudet, energian kysyntä ja laitoksen kustannusrakenne.

Raaka-ainetarjonnan perusteella sopiva laitos käsittelisi vuosittain noin 7 000 m3 eloperäistä materiaalia. Tämän kokoluokan biokaasulaitos vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä 1 000 tonnia vuodessa olettaen että biokaasu korvaisi fossiilisia liikennepolttoaineita. Osa päästövähennyksistä syntyy lannanlevityksen vältetyistä metaanipäästöistä. Biokaasulaitoksessa syntyvä käsittelyjäännös soveltuu myös pelloille lannoitteeksi.

Erityisesti jätevedenpuhdistuslaitoksen liete ja karjantuotannossa syntyvä lanta nähtiin potentiaalisina laitoksen raaka-aineina. Jätevesilietettä syntyy vuosittain noin 900 m3, ja sen käsittely ja kuljetus aiheuttavat nykytilanteessa kunnalle kuluja. Suurin osa Asikkalan lannasta levitetään tällä hetkellä pelloille. Lantaa syntyy kuitenkin yli tarpeen, ja osa karjankasvattajista joutuu maksamaan päästäkseen eroon lannasta. Ylijäämälannan määrä on arviolta vähintään 12 000 m3. Myös energiakasvien ja biojätteen potentiaalia arvioitiin.

Laitoksen sijainniksi valikoitui Saittan teollisuusalue, johon raaka-aineet olisi helppo kuljettaa, ja jossa laitoksen hajuista ei olisi haittaa asukkaille. Läheisellä maantiellä olisi hyvä paikka biokaasun tankkausasemalle. Opiskelijat tutkivat myös mahdollisuutta sijoittaa biokaasulaitos jätevesilaitoksen yhteyteen.

Biokaasulaitoksen kokonaiskustannuksiksi muodostui 1,5 miljoonaa euroa, johon työ- ja elinkeinoministeriöltä olisi mahdollista saada 25–30 % investointitukea. Laitos saisi tuloa kaasunmyynnin lisäksi raaka-aineiden porttimaksuista. Investoinnin takaisinmaksuajaksi arvioitiin 6-8 vuotta. Opiskelijaryhmä suositteli perustamaan Asikkalan biokaasuyhdistyksen tarvittavan rahoituksen keräämiseksi.

Opiskelijat Raffaele Rossi, Mia Pantzar, Simon Bager and Riitta Talja viettivät Suomessa kaksi viikkoa keräämässä tietoa ja haastattelemassa muun muassa paikallisia viljelijöitä, virkamiehiä ja energiayhtiöiden edustajia. Opiskelijat vierailivat myös Joutsan Ekokaasu Oy:n vuoden vaihteessa käynnistyneellä biokaasulaitoksella.


Kohderyhmä: