HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Pohjois-Karjalan kylät etsivät aktiivisesti keinoja vähähiilisyyden edistämiseksi

Uutinen 17.3.2017 klo 14.37
Kylähinku
 

Pohjois-Karjalassa kylät ja kyläläiset etsivät itse keinoja vähähiilisyyden edistämiseksi. Suunnitteilla on muun muassa kylätalojen aurinkopaneelihankintoja, energiaan, jätteisiin ja liikkumiseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia, yhteisiä kasvimaita, aurinkokeräimien rakentamista, yhdessä syömistä lähiruokateemalla ja maiseman kunnostusta.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijat arvioivat erilaisten vähähiilisyyskokeilujen päästövaikutukset. Vähähiilisyyttä voidaan edistää paitsi energiaratkaisujen avulla, myös jätteiden lajittelua ja käsittelyä edistämällä, suosimalla lähiruokaa ja ruokaa, jonka tuotannon aikaiset päästöt ovat vähäisiä, vähentämällä liikenteen päästöjä suosimalla vähäpäästöisiä liikennemuotoja ja kimppakyytejä.

”Selvitämme, minkä tyyppisillä kokeiluilla saadaan merkittävimmät päästövähennykset ja hyödyt kyläläisille”, hankkeen vetäjä Tanja Myllyviita Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Myllyviidan mielestä olennaista kokeilussa on, että päästötietoisuuden ohella lisätään yhteistyötä, kylien elinvoimaisuutta ja yhdessä tekemistä. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiset jäteillat, aurinkoenergiatilaisuudet, syötävän pihan suunnittelukurssit, opintomatkat ja energiakävelyt.

”Kyläläiset päättävät itse, minkälaisia vähähiilisyyttä edistäviä kokeiluja haluavat kylällänsä toteuttaa. Parhaita kokeiluja voidaan sitten siirtää ja laajentaa”, Myllyviita sanoo.

 


Kohderyhmä: