HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Raahen kaupunki liittyi Hinku-verkostoon

Uutinen 28.8.2018 klo 9.52
Tuulimyllyt Raahessa
© Raahen kaupunki

Raahen kaupunki liittyi elokuun lopussa Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Raahe panostaa ilmastotyössään erityisesti metalliteollisuuden cleantech-toimintaan ja uusiutuvaan energiaan.

”Liityimme Hinku-verkostoon, koska meillä ei ollut yhtäkään syytä olla tulematta mukaan. Ympäristöarvot ovat tämän päivän asukkaille erittäin merkittävä vetovoimatekijä ja haluamme vastata tähän. Päätöksen myötä sitoudumme aidosti ja tavoitteellisesti vähentämään ilmastopäästöjä kaikessa toiminnassa”, Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sanoo.

Raahen kaupunki on tehnyt ilmastonsuojelua edistäviä toimenpiteitä jo pitkään, joten kynnys Hinku-verkostoon liittymiselle ei ollut suuri. Nurkkala odottaa verkostolta vinkkejä ilmastotyöhön ja on myös valmis jakamaan Raahen kokemuksia muille kunnille. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Metalliteollisuuden hukkalämpö ja sivutuotteet hyötykäyttöön

”Meillä on Pohjois-Pohjanmaan suurin metalliteollisuuskeskittymä ja Raahen kaupungin kaikki kaukolämpö saadaan SSAB:n metallitehtaan ylijäämälämmöstä. Näin ollen kaupunki ei tarvitse erillistä kaukolämpölaitosta, mikä säästää merkittävästi energiaa”, Nurkkala kertoo.

Raahen alueella on käynnissä myös useita cleantech-hankkeita. Esimerkiksi Ferrovan Oy:n vuonna 2021 käynnistyvä metallituotantolaitos tulee jalostamaan uusia materiaaleja SSAB:n tehtaan sivutuotteista. Prosessissa puhdistetaan SSAB:n tehtaan sivutuotteena syntyvää kuonaa, josta valmistetaan lujuusteräkseen ja akkujen valmistukseen käytettävää materiaalia.

”Olemme myös panostaneet hyvin voimakkaasti uusiutuvaan energiaan viime vuosina. Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen alueelle on rakennettu 90 tuulivoimalaa vuosien 2004–2017 aikana. Tämä vastaa 660 GWh:n tuotantoa. Lisäksi tänä vuonna otettiin käyttöön uusi vajaan viidensadan oppilaan koulu, johon tuotetaan sähköä aurinkopaneeleilla”, Nurkkala sanoo.

Tulevaisuudessa Raahessa voidaan nähdä myös EU:n alusten kierrätyksen keskus.
 

Lisätietoa:

Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala, Raahen kaupunki
ari.nurkkala@raahe.fi


Kohderyhmä: