HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan energia- ja kiertotaloustyöhön

Uutinen 16.4.2018 klo 12.11
Liikennemerkki
© Unsplash

Pohjois-Pohjanmaalle on myönnetty 495 000 euron hankerahoitus vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden edistämiseen kunnissa. Tänä keväänä alkava Väre-hanke levittää kestäviä, uusiutuvaan energiaan perustuvia ja energiatehokkaita ratkaisuja kuntiin. Hanke tukee lisäksi kuntien siirtymistä kohti kokonaisvaltaista resurssiviisautta.

Väre-hankkeessa on mukana 8 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta: Ii, Haapajärvi, Lumijoki, Muhos, Nivala, Pyhäjärvi, Tyrnävä ja Utajärvi. Näistä Ii, Muhos, Tyrnävä ja Pyhäjärvi kuuluvat jo valtakunnalliseen Hinku-kuntien verkostoon ja Ii lisäksi resurssiviisaiden kuntien FISU-verkostoon.

Kiertatalous tukemaan aluetaloutta

Hankkeen tavoitteena on nostaa kunnissa energiatoiminnan rinnalle kestävä kiertotalous. Kunnille laaditaan muun muassa räätälöityjä tiekarttoja, jotka auttavat saavuttamaan resurssiviisauden tavoitteita. Ratkaisuvaihtoehtojen kartoituksessa hyödynnetään mm. Circwaste-hankkeessa muualla maassa kehitettyjä toimintamalleja. Hankkeessa arvioidaan myös kiertotalouden tehostamisvaihtoehtojen aluetaloudellisia vaikutuksia.

”Tarkoituksena on kannustaa Väre-hankkeen kuntia pohtimaan energian ja materiaalien käyttöä eri toiminnoissaan. Etsimme yhteistyössä ratkaisuja, joilla resurssien käyttöä voidaan vähentää tai niitä voidaan korvata ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla”, sanoo hankkeen vetäjä, tutkimusinsinööri Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskuksesta.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien energiatyöllä hyvä pohja

Väre-hanke jatkaa viime vuoden lopussa päättyneen Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille (VähäHiKu)-hankkeen työtä. VähäHiKu-hankkeessa keskityttiin vähähiiliseen energiantuotannon lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Hankkeen yhteistyökunnille tehtiin uusiutuvan energian katselmuksia, joissa kartoitettiin kunnan alueelta saatavissa olevat uusiutuvat energiavarat. Selvitysten perusteella arvioitiin uusiutuvan energiantuotannon investointien aluetaloudellisia vaikutuksia. Hankkeessa saatiin aikaan myös todellisia päästövähennyksiä.

”Hankkeen yhteistyökunnissa tehtiin kannattavuuslaskelmat 24 öljylämmitteiselle kiinteistölle. Neljässä kiinteistöissä öljylämmitys korvattiin uusiutuvalla energialla jo hankkeen aikana ja useassa muussa kohteessa lämmitysjärjestelmän muutosinvestoinnit ovat menossa eteenpäin hankkeessa tehtyjen laskelmien perusteella”, kertoo VÄHÄHIKU-hanketta vetänyt ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo Iin Micropolis Oystä.

Tietoa VÄRE-hankkeesta:

  • Rahoitus: 495 000 €
  • Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan liitto/Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma: 346 500 €, Kunnat: 108 000 €, Toteuttajien omarahoitus: 40 500 €
  • Toteutusaika: V. 2018-2020
  • Päätoteuttaja Suomen ympäristökeskus, osatoteuttaja Iin Micropolis Oy

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Tutkimusinsinööri Teemu Ulvi, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
p. 0295 251 716, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo, Iin Micropolis Oy
p. 050 354 8200, etunimi.sukunimi@micropolis.fi


Kohderyhmä: