HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Utajärven kunta mukaan Hiilineutraalien kuntien verkostoon

Uutinen 31.8.2018 klo 9.22
Utajärvi
Utajärven kuntakeskus / Kuva: Utajärven kunta

Utajärven kunta liittyi elokuussa Hiilineutraalien kuntien (Hinku) -verkostoon. Kunta panostaa ilmastoasioihin kokonaisvaltaisesti yhdessä alueen asukkaiden ja yritysten kanssa. Utajärvi kehittää parhaillaan ekologista asumiskonseptia ja kunnan kaukolämpölaitos saa energiansa elintarviketeollisuuden sivutuotteista - kaurankuorista.

”Kuntamme vahvuudet liittyvät voimakkaasti ympäristö- ja luontoarvoihin. Siten Hinku-verkoston tavoitteet tukevat visiotamme erinomaisesti. Haluamme kehittää yhteiskuntaa monipuolisesti ympäristöystävälliseksi”, Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen kertoo.

Utajärvi etsii ilmastoratkaisuja pienen maalaiskunnan perspektiivistä ja toivoo yhteistyötä muiden pienten Hinku-kuntien kanssa. Myös vuoropuhelu metropolialueiden kanssa on tärkeää, jotta niin kaupunkiseudulla kuin maaseudulla asuvilla on mahdollisuus elää kestävästi.

Hyvinvointi ja ilmastotavoitteet käsi kädessä

”Odotamme innolla muiden kuntien näkemyksiä ja kokemuksia ilmastotyöstä. Meitä kiinnostaa kehittää uusia innovaatioita yritysten kanssa ja haluamme yhdistää asukkaiden hyvinvoinnin ilmastotavoitteisiin”, Sormunen pohtii. ”Mietimme esimerkiksi uusia ratkaisuja maaseudun pendelöintiin. Voisivatko etäpalvelut korvata kumipyöriin perustuvan liikkumisen? Toivoisin ylipäätään monipuolisuutta kestävän kehityksen näkökulmaan, sillä meidän on katsottava kokonaisuutta ja ennakoitava tulevaisuutta. Yksittäiset pienet teot eivät riitä.”

Sormusen mukaan kunta voi Hinku-verkoston kautta viedä ilmastoasioita entistä tehokkaammin ja konkreettisemmin eteenpäin. Utajärven ja koko Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kaukolämpöä kaurasta

Utajärven monipuolinen ilmastotyö tulee esille uusissa ja yllättävissäkin energiaratkaisuissa. Esimerkiksi kunnassa toimiva Kinnusen mylly alkaa tuottaa puhdasta kauraa, jonka ylijäämäkuorta käytetään Vapon rakentamassa lämpölaitoksessa. Koko Utajärven kunta tulee saamaan kaukolämpönsä tästä laitoksesta. Ilmastovaikutus on merkittävä, sillä voimalaitos on päästövähennyksiltään samaa luokkaa, kuin mitä saavutetaan puolella Suomen täyssähköautoja.

”Olemme parhaillaan miettimässä myös rakentamisen energiaratkaisuja. Kehitämme Geohouse-Älykyläkonseptia uusille asuinalueille. Rakennuksissa tullaan hyödyntämään älyteknologian mahdollisuuksia mutta myös ekologisia ratkaisuja aivan perusasioissa materiaaleista lämmitykseen. Tämän lisäksi pohditaan, kiinnostaako osuuskuntamalli asukkaita. Mallilla saisi tuotua lisäarvoa yhteisöllisyyteen ja yhteisomistajuuteen. Haluamme tuottaa ekologisia ratkaisuja ruohonjuuritasolta, ihmisistä käsin”, Utajärven elinympäristöjohtaja Petri Leskinen kertoo.

Utajärven alueelle on nousemassa myös tuulivoimapuisto, josta saadaan uusiutuvaa sähköä kunnan tarpeisiin.
 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Anne Sormunen
etunimi.sukunimi@utajarvi.fi

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen
etunimi.sukunimi@utajarvi.fi


Kohderyhmä: