HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Vauhtia vähäpäästöihin hankintoihin

Uutinen 6.6.2017 klo 14.42
Jyri Seppälä
 

Hankinnat on iso asia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Mitä Suomessa saataisiin aikaan, jos julkishallinnossa otettaisiin vähäpäästöisyys tosissaan ja se olisi mukana kaikissa vuosittaisissa 30 miljardin hankintapäätöksissä? Mikä olisikaan seuraus, jos yritykset ja me kaikki kuluttajat toteuttaisimme saman tahtotilan?

Puhtaat ja innovatiiviset julkiset hankinnat eivät ole edenneet Suomessa eivätkä muissakaan rikkaissa maissa toivotulla tavalla.  Suomessa sitä on yritetty ja nyt yritetään uudella voimalla suuntaamalla puhtaiden hankintojen edistämiseen julkista rahaa hallituksen loppuajaksi. Myös riskirahoitukseen aiotaan panostaa. Panostus on varmasti tarpeen, ja tästä Hinku-kuntien on hyvä ottaa osansa.

Julkisilla hankinnoilla voidaan kunnissa vaikuttaa esimerkin tavoin paikalliseen elinkeinoelämään ja kuntalaisiin. Monet Hinku-kunnat ovatkin edenneet asiassa hienosti, mutta eivät kaikki. Hinku-kuntalaisten kannattaa tiedustella kuntapäättäjiltä, kuinka kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen otetaan huomioon etenkin merkittävien hankintojen yhteydessä.

Hankinnoista vastaavien kannattaa puolestaan tiedustella verkostoiltaan, kuinka vastaavissa kohteissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on aikaisemmin otettu huomioon kustannustehokkaasti  ja oman alueen elinkeinoelämää suosien. Hinku-foorumi antaa tähän tiedonvaihtoon hyvän mahdollisuuden.

Vähähiilisiin hankintoihin on erityisen tärkeää panostaa nyt, kun presidentti Trump päätti irrottaa Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta. Maailmalla se on jo synnyttänyt valtavan vastareaktion ja ei ole epäilystäkään, etteikö maailma etene vääjäämättömästi kohti puhdasta energiaa ja energiatehokkuutta. Vähähiilisillä hankinnoilla vahvistetaan markkinavoimien vaikutusvaltaa suunnanmuutoksessa.

Tänä päivänä kustannustehokkaat vähähiiliset ratkaisut on löydettävissä ja toteutettavissa. Täytyy katsoa myös elinkaarikustannuksia. Lisäpotkua antavat jo saatavilla olevat vihreän rahoituksen muodot, jotka palkitsevat investoijat tavanomaista pienemmillä lainojen kuluilla.

Hinku-kunnat voivat olla hankinnoissakin esimerkkinä Suomelle. Voimme kaikki omilla valinnoillamme vahvistaa polkua, jolla tehdään ilmastonmuutoksen hillinnästä Suomelle taloudellinen menestystekijä.

Professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus
Hinku-hankkeen valtakunnallinen johtaja


Aihealue:
Kohderyhmä: