HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Yhteishankinnoilla Hinku-kuntien aurinkovoimalat moninkertaistuneet

Uutinen 3.11.2016 klo 12.23

Yhteishankintojen vaikutus Hinku-kuntien aurinkovoimaloiden lukumääriin

Aurinkovoimalat
Aurinkovoimaloiden lukumäärät Hinku-kunnissa keväällä 2016 ja uusimpien yhteishankintojen niihin tuomat lisäykset.

Tänä vuonna Hinku-kunnissa on ollut mahdollista kasvattaa aurinkovoimaloiden määrää useiden yhteishankintojen avulla. Syksyllä voimalat saatiin asennettua kotitalouksille ja yrityksille Länsi-Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Pohjois-Karjalan hankinnassa ilmoittautumiset on kerätty ja tarjouspyyntö lähetetty. SYKEn ja Kuntahankintojen järjestämän valtakunnallisen hankinnan ensimmäisen erän voimalat asennetaan kuntien kiinteistöihin ensi kesään mennessä.

Padasjoki, Kuhmoinen ja Asikkala kärjessä

Yhteishankinnat ovat kasvattaneet verkkoon kytkettyjen voimaloiden määrää osassa kunnista huomattavasti. Päijänteen pienissä Hinku-kunnissa innostuttiin selvästi tilaamaan voimaloita Välke-hankkeen koordinoimassa hankinnassa. Nyt Padasjoki, Kuhmoinen ja Asikkala ovat Hinku-kuntien kolmen kärjessä, kun aurinkovoimaloiden lukumäärä on suhteutettu 10 000 asukasta kohti. Pohjois-Karjalan PK-HINKU-hankkeen yhteishankinta näkyy myös tilastossa merkittävästi, sillä Tohmajärvi ja Valtimo ovat heti kärkikolmikon takana.

Merkittävimmän muutoksen yhteishankinnoilla on tehnyt Kuhmoinen, jonka kaikki verkkoon kytketyt aurinkovoimalat ovat tietojemme mukaan yhteishankintojen kautta hankittuja. Toisena on Asikkala, jonka voimaloista 83 % on Välke-hankkeen tulosta.

Koska voimaloiden määriin on sisällytetty sekä asennettuja että tulossa olevia voimaloita, ei kuvaajaa voi käyttää voimaloiden suoraan lukumäärän vertailuun.  Voimalatilanteessa ei myöskään ole huomioitu kuntien muita uusia voimalahankintoja kuin yhteishankinnoissa olevat. Kuvaaja antaa kuitenkin suuntaa siitä, miten suuri vaikutus yhteishankinnoilla on.

Esimerkiksi Padasjokea koko Suomen keskimääräiseen voimalatilanteeseen verrattaessa on aurinkovoimaloiden määrä asukasta kohti moninkertainen. Jossain Suomen kunnassa voimaloita voi olla vielä Padasjokeakin enemmän, sillä kyselymme kattaa tarkasti vain Hinku-kunnat ja koko Suomen arvion. 

Uusimpia Hinku-kuntia eli Poria ja Pyhäjärveä kuvaajassa ei ole, sillä ne eivät olleet verkostossa mukana, kun kyselyä keväällä tehtiin. 

Yhteishankinnoilla voidaan muuttaa energiamarkkinoita

Aurinkovoimaloiden yhteishankinnat antavat sysäyksen kokonaan uudelle toimialalle, joka voi pitkässä juoksussa haastaa jopa olemassa olevat energiamarkkinat. Yhteishankinnat ovat jo lisänneet aurinkovoimaloita merkittävästi ja osoittavat, että vähähiiliset kokeilut ilmastonmuutoksen hillinnäksi kannattavat.

Välittömänä hyötynä yhteishankinnassa on voimaloiden ostohinnan alentuminen, mutta myös muut hyödyt ovat tärkeitä. Yhteishankinnoissa kumppaneilta ja järjestäjiltä saa arvokasta tukea ja tietoa. Hankintojen lisääminen on helppoa, koska kuka tahansa voi järjestää yhteishankinnan ja etenkin osallistua sellaiseen.

Suomessa on järjestetty aurinkovoimaloiden yhteishankintoja vuodesta 2012 lähtien. Niissä hankitaan tyypillisesti muutamia tai muutamia kymmeniä voimaloita jollain tietyllä alueella. Yksi tai kaksi aktiivista toimijaa riittää hyvin hankinnan käynnistämiseen. Tähän mennessä yhteishankintoja on järjestetty arviolta 20 ja niissä on hankittu satoja aurinkovoimaloita. Kaikkiaan Suomessa on arviolta noin 3000 aurinkovoimalaa, joten yhteishankintojen vaikutus on ollut hyvin merkittävä.

Valtakunnallisen yhteishankinnan puitesopimus astumassa voimaan

Suomessa on edelleen useita kuntia, joissa ei ole vielä ensimäistäkään aurinkovoimalaa. Kuntaorganisaatiot voivat näyttää asukkailleen esimerkkiä ja hankkia ensimmäisen referenssivoimalan esimerkiksi SYKEn ja Kuntahankintojen yhteishankinnan puitesopimuksen kautta. Tässä yhteishankinnassa kunta saa halutessaan rahoituksen, jolloin voimalan hankkiminen ei edellytä investointibudjettia. Voimalat voidaan maksaa kuukausiveloituksella sähkölaskusta syntyvillä säästöillä. Tällöin käyttömenoihinkaan ei tule juuri muutosta. Puitesopimus on voimassa seuraavat neljä vuotta.

 


Kohderyhmä: