HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Ympäristöministeriön opas opastaa vihreämpiin rakennushankkeisiin

Uutinen 15.9.2017 klo 18.30
CE_merkinta_SaaraSivonen 556
Kuva: Saara Sivonen/TUKES

Ympäristöministeriö on julkaissut vihreän julkisen rakennushankinnan oppaan, jossa esitetään suosituksia vihreän julkisen rakennushankinnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen pienentämiseksi. Hankintalain muutoksen myötä tuli aiempaa suoremmin mahdolliseksi käyttää ympäristöystävällisyyttä osoittavia kriteerejä hankinnan kohteen kuvauksessa tai valintakriteereissä. Erityisesti hankinnan valmistelulla sekä suunnittelupalveluiden hankinnan kohteen kuvauksella on keskeinen vaikutus toteutettavan rakennushankkeen ympäristövaikutuksiin. Vihreän julkisen rakentamisen tueksi löytyy monia apukeinoja. Erilaiset vapaaehtoiset ympäristöjärjestelmät mahdollistavat eri hankkeille sopivia reittejä kohti pienempiä ympäristövaikutuksia. 


Kohderyhmä: