Joensuu

Joensuu on kasvava itäsuomalainen kaupunki ja maakuntakeskus. Joensuu on asukkaidensa näköinen ja tuntuinen kaupunki, jossa on tiivis kaupunkikeskusta ja paljon eläviä kyliä.

Kaupunki on perustettu vuonna 1848, ja se on kasvanut kuntaliitosten myötä pinta-alaltaan monin kertaiseksi. Joensuu on noin 76 000 asukkaan kaupunki, jossa opiskelijoiden osuus on koulutuspaikkojen takia suuri.

Joensuulla on omia nimikkolajeja ja ystävyyskaupunkeja. Joensuu on ollut lisäksi vuodesta 2009 yksi Suomen harvoista Reilun kaupan kaupungeista.

Joensuun kaupunki on julkaissut vuonna 2019 uuden ilmastoasioihin ja kaupungin ilmastotyöhön keskittyvän sivuston Climate Joensuu. Verkkosivuston osoite on www.climatejoensuu.fi.
 

Yhteenveto Joensuun kasvihuonekaasupäästöistä (CO2-ekv) vuonna 2017
Asukasluku 76067
Asukastiheys (as./km2) 32
Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt (kt CO2-ekv) 28,7
Rakennusten lämmityksen päästöt (kt CO2-ekv) 137,1
Tieliikenteen päästöt (kt CO2-ekv) 108,0
Maatalouden päästöt (kt CO2-ekv) 19,2
Jätehuollon päästöt (kt CO2-ekv) 18,5
Päästöt yhteensä ilman teollisuutta (kt CO2-ekv) 311,6
Päästöt asukasta kohden ilman teollisuutta (t CO2-ekv/asukas) 4,1
Teollisuuden ja työkoneiden päästöt (kt CO2-ekv) 80,2
Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt (kt CO2-ekv) 81,6
Päästöt yhteensä (kt CO2-ekv) 473,4
Päästöt asukasta kohden (t CO2-ekv/asukas) 6,2

Lähde: CO2-raportti, 2018.

Lisää aiheesta

Julkaistu 21.12.2017 klo 14.46, päivitetty 7.9.2020 klo 17.12