HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Laitilan kiinteistöjen ilmanvaihtoremontti säästi rahaa ja vähensi päästöjä

Uutinen 10.4.2015 klo 16.19
Laajapintasuodatin_suuri
 

Kiinteistöjen ilmanvaihtokoneissa käytetään tyypillisesti kaksi kertaa vuodessa vaihdettavia pussisuodattimia. Ne likaantuvat normaalikäytössä vain osittain, jolloin ilmavirta ei pääse kulkemaan tasaisesti koko pussipinnan läpi, mikä aiheuttaa painehäviöitä. Painehäviöt kasvavat entisestään, kun suodatin likaantuu lisää.

Filtech Clean Air Filtersin Suomen edustaja Yrjö Siira kiittää Laitilan kuntaa ennakkoluulottomuudesta ja uskalluksesta, kun se päätti kokeilla tiloissaan laajapintasuodattimia. Niiden painehäviöt ovat vähäisempiä kuin perinteisten pussisuodattimien. Vanhat pussisuodattimet vaihdettiin uusiin laajapintasuodattimiin ensin Pähkinäpensaan päiväkodissa, jossa on käytössä myös uudet paineohjatut ilmanvaihtokoneet. Energiansäästöksi arvioitiin ensimmäisessä koneessa 25 - 28 % aiempaan verrattuna. Toimenpide vähensi kasvihuonekaasupäästöjä lähes 250 kg vuodessa eli saman verran kuin syntyy päästöjä parin tuhannen kilometrin henkilöautomatkalla.

Laitteiston tarkistuksessa huomattiin, että toisessa ilmanvaihtokoneessa yksi sulkupelti oli ollut kiinni rakennusvaiheesta asti, ja kone oli käynyt vain tyhjäkäynnillä. Kun pelti avattiin, kone alkoi toimia normaalisti ja virrankulutus kasvoi selvästi.

Hyvät tulokset kannustivat laajentamaan kokeilua

Pähkinäpensaan hyvien kokemusten innoittamana laajapintasuodattimia päätettiin kokeilla myös kaupungintalolla. Työ alkoi neljän tulo- ja neljän poistokoneen taajuusmuuttajien asentamisella.  Tuloilmaa oli aiemmin kuristettu siipisäädöllä. Taajuusmuuttajien asennuksen jälkeen säätö voitiin toteuttaa taloudellisemmin. ”Energiansäästön lisäksi taajuusmuuttajat säästävät myös huoltokuluissa, sillä ne käynnistävät ilmanvaihtokoneet pehmeästi”, kertoo rakennusinsinööri Eva Ervanko.

Taajuusmuuttajien asennuksen ansiosta paineohjatun pääkoneen hertsit tippuivat arvosta 50 hz arvoon 39 hz. Säästö pelkillä taajuusmuuttajilla oli siis hyvin merkittävä. Kun suodattimet vaihdettiin pari viikkoa myöhemmin, tippuivat hertsit vielä parilla yksiköllä. Kaupungintalon muut ilmanvaihtokoneet ovat lisäksi lämpötila- ja CO2-ohjauksessa, joten niiden kohdalla säästön on oletettu olevan vielä suurempi.

”Koko kaupungintalon sähkölasku on vuodessa noin 50 000 €. Alustavien arvioiden mukaan vuotuinen sähkölasku putoaa muutoksien ansiosta noin 8 000 €. Investointeihin saatiin ELY-keskukselta 20 % tuki”, valottaa hankkeen taloutta ympäristösihteeri Pekka Simula. Kaupungintalolle asennettiin yhteensä 56 suodatinkehikkoa, joiden hinta suodattimineen oli noin 7 000 €. Jatkossa suodattimien vaihto maksaa tarvikkeiden osalta noin 2 750 € vuodessa.

Sekajätteestä energiajätteeksi

Suodatinmuutoksilla on myös elinkaarisia vaikutuksia. Perinteinen pussisuodatin kehyksineen sisältää lasikuitua ja jopa 1,2 kg sinkittyä peltiä. Kaksi kertaa vuodessa vaihdettava pussisuodatin on sekajätettä. Laitilan laajapintasuodattimissa kehys jää paikalleen ja vain suodatinmateriaali vaihdetaan. Likainen suodatin on energiajätettä. Kehikko on kierrätysmuovia ja rikkoutuessaan energiajätettä. Paineohjatuissa ilmanvaihtokoneissa paine-eron kasvu indikoi suodattimen likaantumisesta, joten suodattimia ei tarvitse vaihtaa ”varmuuden vuoksi” kahdesti vuodessa. Pähkinäpensaan päiväkodin suodattimet ovat olleet käytössä jo 14 kk ja toimivat yhä hyvin.

Oletusarvoisesti laajapintasuodattimelle riittää vaihto kerran vuodessa. Ilman työn osuutta vuosikustannukset ovat kutakuinkin samat, jos pussisuodattimet vaihdetaan kaksi kertaa ja laajapintasuodattimet kerran vuodessa. ”Säästöä syntyy siis yksi työkierto vuodessa”, toteaa kiinteistönhoitaja Kristian Sukari (kuvassa).

Muutosten yhteydessä kaikki ilmanvaihtokoneet ja kanavat puhdistettiin höyryttämällä. Suodatintoimittaja Filtech Clean Air Filters ja Laitilan kaupunki ovat sopineet laittavansa koekappaleet vuoden käytetyistä suodattimista VTT:lle hiukkaspitoisuusanalyysiin.

CO2-ohjaukseen perustuva ilmanvaihdon uudistus suodatinvaihtoineen on suunnitteilla myös kahdessa Mynämäen koulussa.


Kohderyhmä: