HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Energia- ja ilmastohankkeista elinvoimaa kuntaan

Kunnalla on käytettävissään monia kustannustehokkaita keinoja lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta alueellaan. Usein hyötynä on myös paikallisten voimavarojen vahvistuminen.

Kunta voi muuttaa omia toimintatapojaan sekä pyrkiä vaikuttamaan alueen muihin toimijoihin. Kuntaorganisaation suorien päästöjen osuus alueen päästöistä on vain noin 5-10 %, joten kokonaispäästöjen vähenemisen kannalta on ratkaisevaa, millaisia ratkaisuja alueen asukkaat ja yritykset tekevät.

Kunnan päätöksistä tärkeimpiä ilmastonmuutoksen näkökulmasta ovat kunnan omistamien energialaitosten energianlähteet, kaukolämpöverkon laajuus, rakentamisen ohjaus, kaavoitus ja liikenteen suunnittelu. Kunnalla on mahdollisuus toimia esimerkkinä ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä.

Uuden opettelu hidastanut kuntien aurinkovoimaloiden yhteishankintaa, asennuksiin päästiin viimein 2.6.2017
Hinku käynnisti reilu vuosi sitten Suomen suurimman aurinkovoimaloiden yhteishankinnan. Hidastuksia on aiheuttanut se, että toiminta on ollut kaikille mukana oleville osapuolille jollain tavalla uutta. Tulevina viikkoina voimaloita alkaa kuitenkin nousta kiihtyvällä tahdilla.
Lue lisää
Hamina mukaan Hinku-verkostoon 6.4.2017
Kevät toi Hinku-foorumiin mukanaan jo toisen uuden jäsenen, kun Hamina liittyi maaliskuussa kuntien joukkoon. Runsaan 20 000 asukkaan rannikkokaupunki on verkoston 36. jäsen.
Lue lisää
Hämeenkyrö ensimmäisenä pirkanmaalaisena kuntana Hinkuun 15.3.2017
Hämeenkyrö on liittynyt Hinku-verkostoon ensimmäisenä pirkanmaalaisena kuntana. Valtuusto päätti liittymisestä yksimielisesti 13.3. Kunta on onnistut vähentämään päästöjään jo ennen Hinku-hankkeeseen liittymistään 19 %. Jo saavutettu päästövähenemä antoi rohkeutta asettaa tavoitteet entistä korkeammalle.
Lue lisää
Mynämäellä käynnistettiin aurinkopaneelien yhteishankinta 6.3.2017
Mynämäen Hinku-kunnassa ollaan aloittamassa uutta asukkaille ja yrityksille suunnattua aurinkopaneelien yhteishankintaa. Hankinnasta kiinnostuneille järjestettiin 23.2. infotilaisuus, johon saapui runsaat 50 kuntalaista hakemaan tietoa yhteishankintaan osallistumisesta ja aiemmista kokemuksista.
Lue lisää
Julkaistu 29.7.2014 klo 12.11, päivitetty 30.10.2014 klo 10.57
Aihealue:
Kohderyhmä: