HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Energia- ja ilmastohankkeista elinvoimaa kuntaan

Kunnalla on käytettävissään monia kustannustehokkaita keinoja lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta alueellaan. Usein hyötynä on myös paikallisten voimavarojen vahvistuminen.

Kunta voi muuttaa omia toimintatapojaan sekä pyrkiä vaikuttamaan alueen muihin toimijoihin. Kuntaorganisaation suorien päästöjen osuus alueen päästöistä on vain noin 5-10 %, joten kokonaispäästöjen vähenemisen kannalta on ratkaisevaa, millaisia ratkaisuja alueen asukkaat ja yritykset tekevät.

Kunnan päätöksistä tärkeimpiä ilmastonmuutoksen näkökulmasta ovat kunnan omistamien energialaitosten energianlähteet, kaukolämpöverkon laajuus, rakentamisen ohjaus, kaavoitus ja liikenteen suunnittelu. Kunnalla on mahdollisuus toimia esimerkkinä ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä.

 

Julkaistu 29.7.2014 klo 12.11, päivitetty 1.9.2017 klo 14.58

Aihealue:
Kohderyhmä: