HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Energiantuotanto ja -hankinta

Padasjoen aurinkosähköasennusta_2_556_230_pix_OPP.jpgPaikallinen, uusiutuviin energianlähteisiin perustuva energiantuotanto lisää alueellista omavaraisuutta ja työllisyyttä. Samalla kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, mikäli paikallinen energia korvaa fossiilisia polttoaineita.

Kunnalla on vaikutusvaltaa paikalliseen energiantuotantoon. Kunta saattaa omistaa energiantuotantolaitoksia tai osuuksia niistä. Öljylämmityksestä puupohjaiseen kaukolämpöön siirtyminen on vähentänyt monen kunnan alueen päästöjä useilla prosenteilla. Tuulivoiman tuotanto alueella voi vähentää päästöjä vielä merkittävämmin.

Puuperäiset polttoaineet, tuulivoima, aurinkoenergia

Kaukolämpö on yksi vähäpäästöisimmistä lämmitysmuodoista, mikäli polttoaineet ovat puuperäisiä. Kaukolämpölaitoksen ollessa kunnan omistuksessa kunta voi vaikuttaa myös kaukolämpöverkon laajuuteen. Usein lämpöyrittäjyys voi olla toimivin ratkaisu kaukolämmön tuotannossa.

Kunta voi olla mukana edistämässä alueen energiahankkeita, esimerkiksi tuulipuistojen rakentamista. Yhteistyö energiayhtiöiden kanssa ja uusiutuvan energian tuotantoa suosiva kaavoitus ovat keinoja edistää asiaa.

Kunta voi myös ryhtyä pienimuotoiseen, hajautettuun energiantuotantoon, esimerkiksi hankkia aurinkokeräimiä, aurinkopaneeleja tai pientuulivoimaa. Aurinkosähkön tuotanto kasvaa nopeasti, vaikka määrät ovat vielä pieniä. Potentiaali on kuitenkin merkittävä, sillä aurinkoenergiaa on helppo kerätä sähkön tai lämmön muodossa lähes jokaisen kiinteistön katolta tai vaikka maahan asennetuista aurinkokeräimistä tai -paneeleista.

Sähkön hinnan ja tuotantotapojen vertailu on kannattavaa ja mahdollista – sähköyhtiön voi jokainen kilpailuttaa. Vihreän sähkön eli uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön ostaminen on yksi keino vähentää ilmastopäästöjä. HINKU-hankkeen päästölaskennassa vihreän sähkön käyttöä ei kuitenkaan nykyisin huomioida.

Kunnan energiantuotantoasiassa neuvontaa voi kysyä mm. Motivasta, Kuntaliitosta, uusiutuvan energian yhdistyksistä, ja Metsäkeskusten ja energiatoimistojen puuenergianeuvojilta.

Mahdollisuuksia

•    Kunnan omistamien energiantuotantolaitosten polttoaineiden vaihtaminen uusiutuviin energianlähteisiin
•    Kaukolämpöverkon rakentaminen tai laajentaminen
•    Hajautettu energiantuotanto
•    Alueen energiahankkeiden edistäminen
•    Vihreän sähkön hankinta

Hyödyllisiä linkkejä

•    Lämpöyrittäjyys
•    Lämpöyrittäjät.fi
•    Energiateollisuus
•    Bioenergia ry
•    Suomen Tuulivoimayhdistys
•    Aurinkoteknillinen yhdistys
•    Metsäkeskusten puuenergianeuvojat
•    Energiatoimistot
•    Ekoenergia
•    Kaukolämmön ja sähkön CO2-päästökertoimet
•    Tilastokeskuksen polttoaineluokitus ja CO2-päästökertoimet 

Julkaistu 1.8.2014 klo 14.02, päivitetty 7.10.2014 klo 15.18

Aihealue:
Kohderyhmä: