HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Hämeenkyrö ensimmäisenä pirkanmaalaisena kuntana Hinkuun

Uutinen 15.3.2017 klo 11.02
Hämeenkyrö 556
Kuva: Seppo Lahtinen

Hämeenkyrö on liittynyt Hinku-verkostoon ensimmäisenä pirkanmaalaisena kuntana. Valtuusto päätti liittymisestä yksimielisesti 13.3. ”Hämeenkyrö on ympäristöön panostava kunta, jonka on helppo löytää yhtymäkohtia Hinku-työn kanssa”, kunnanjohtaja Antero Alenius sanoo.

Suomen ympäristökeskuksen tammikuussa 2017 tekemien päästövähennyslaskelmien mukaan asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet Hämeenkyrössä vuosien 2007 ja 2014 välisenä aikana jopa 19 prosenttia. Kokonaispäästöissä vähennys on ollut runsaat 16 prosenttia. Vaikka väkiluku on kasvanut samana aikana 334 henkilöllä, päästöt ovat vähentyneet enemmän kuin saman kokoluokan Hinku-kunnissa keskimäärin.

”Jo saavutettu 19 prosentin vähennys antoi rohkeutta asettaa tavoitteet entistä korkeammalle ja lähteä tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä”, Alenius sanoo.

Merkittävimmät päästövähennykset ovat johtuneet sähkönkulutuksen pienenemisestä, mihin myös kunta itse on vaikuttanut. Kunta ja kunnan yhtiöt ovat saneeranneet kiinteistöjä, panostaneet energiansäästöön ja tehostaneet tarvikkeiden käyttöä. Fossiilisia polttoaineita on korvattu uusiutuvalla energialla.  

Viime vuonna valmistunut Hämeenkyrön monitoimikeskus on yksi esimerkki energiapiheistä kiinteistöistä.  Hämeenkyrössä sijaitsee myös Mahnalan ympäristökoulu, jonka juuri aloitettu remontti on rahoitettu Kuntarahoituksen Vihreällä lainalla.  

Investointien välittömät ja kauaskantoiset hyödyt

”Me Hämeenkyrössä haluamme osoittaa, että kaupungistuminen ei ole ainoa keino elää kestävästi, vaan myös pienissä kunnissa voidaan toimia ympäristön kannalta kestävällä tavalla”, Alenius korostaa. Koko kunnan strategisella yleiskaavalla ohjataan rakentamista. Yleiskaavan strategisia linjauksia voidaan helposti yhdistää tukemaan Hinku-verkoston tavoitteita.

Hämeenkyrön koko kuntaorganisaatio on jo havainnut tehtyjen investointien välittömät hyödyt ja taloudelliset vaikutukset lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin hyödyt kytkeytyvät globaaliin työhön ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi.

”Seuraavana askeleena on saada nämä tavoitteet kaikkia koskevaksi, kuntalaisten ja yritysten yhteiseksi asiaksi”, Alenius toteaa. Hämeenkyrössä energiankäytön tehostaminen nähdään myös mahdollisuutena vahvistaa elinkeinoelämää ja cleantech-yritysten toimintaa.

Hämeenkyrön päästökehitys 2007 - 2015


Kohderyhmä: