HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Kuntien ilmastotyön apuvälineitä

Kunnille on tarjolla erilaisia työkaluja ilmastotyön toteuttamiseen. Työkalut koskevat tavoitteiden asettamista, johtamista sekä käytännön toimenpiteitä. Tälle sivulle on kerätty hyväksi todettuja työkaluja ja oppaita.

Osaamisen kehittämisportaali: Ilmastotyön johtaminen

Verkkopohjainen työkalu opastaa kunnan ilmastotyön eri vaiheissa alkaen tilannekartoituksesta, organisoitumisesta ja poliittisesta sitoutumisesta päättyen toimeenpanoon, arviointiin ja viestintään. Perustana on ilmastonmuutoksen hillinnän integroiminen kunnan johtamiseen. Työkalu kehitettiin osana kansainvälistä Local Response to Climate Change -hanketta.

Ilmastotavoitteiden asettaminen

Kuntaliitto on laatinut ohjeen ilmastotavoitteiden asettamiselle. Oppaassa valaistaan, miten vertailuvuoden valitaan, miten kasvihuonekaasupäästöt lasketaan sekä miten päästöjä on mahdollista kompensoida. Julkaisu on ladattavissa ilmaiseksi Kuntaliiton verkkosivuilta.

Päätöksenteon ilmastovaikutukset

Kuntaliiton julkaisussa kerrotaan, miten kunnan päätöksenteossa voidaan huomioida vaikutukset ilmastoon, kuntatalouteen ja asukkaiden hyvinvointiin. Tarkastelussa ovat maankäyttö, liikenne ja palvelut, elinkeinopolitiikka, energiansäästö, energiantuotanto, hankinnat sekä ilmastonmuutokseen varautuminen. Julkaisu on ladattavissa ilmaiseksi Kuntaliiton verkkosivuilta.

Julkaistu 29.7.2014 klo 10.32, päivitetty 24.4.2018 klo 16.32
Aihealue:
Kohderyhmä: