HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Ilmoittaudu Hinku-syyspäivään!

Uutinen 27.9.2017 klo 10.50
Syyspäivä
 

Tervetuloa Hinku-verkoston syyspäivään sekä SYKEn ja Kuntarahoituksen yhteiseen seminaariin SYKEssä 2.11.2017!

Aamupäivällä pidetään Hinku-johtoryhmän kokous ja Hinkua asukasvoimaan -workshop. Johtoryhmän listalla ovat uudet Hinku-kunnat, päästökartta, Hinku-monistamo, painopistealueet, julkiset hankinnat, kansalaisten aktivointi, digitalisaatio ja uudet hankkeet kuten Life EconomisE. Workshop on suunniteltu Hinku-yhdyshenkilöitä ja kuntien kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä varten. Luvassa on trendi-työskentelyyn tutustuminen, jonka jälkeen yhdessä työstetään, miten voimme tietoisesti hypätä mukaan trendeihin ja motivoida tuoreella tavalla kuntalaisia ilmastonmuutoksen hillintään.

Kuntarahoitus tarjoaa osallistujille lounaan, jonka jälkeen kokoonnutaan Kohti hiilineutraalia kuntaa -seminaariin. Kuntien hiilineutraalisuutta edistäviä esimerkkejä kuullaan Vantaalta, Lappeenrannasta sekä Iistä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kertoo case-esimerkkejä ARA-hankkeiden vähähiilisyydestä.

Hinku-yritykset esittäytyvät päivän ajan auditorion lämpiössä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen:

Lisätietoja:

  • Tutkija Hanna Eskelinen, 0295 251 592, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
life logo

Kohderyhmä: