HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Materiaalitehokkuus ja jätehuolto

Materiaalien mahdollisimman tehokas käyttö ja jätteen synnyn ehkäisy ovat kaikkein kannattavinta jätepolitiikkaa. Jätteiden käsittely on kallista, erityisesti verrattuna tilanteeseen, jossa jätteet tai sivutuotteet voidaan hyödyntää toisaalla raaka-aineena. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt ovat suhteellisen pienet muihin päästölähteisiin verrattuna. Kierrätyksestä peräisin olevien raaka-aineiden käyttö säästää kuitenkin luonnonvaroja.

Kunta voi ottaa fasilitaattorin roolin ja kutsua alueen yritykset yhteistyöhön materiaali- ja sivutuotevirtojen kartoittamiseksi. Kartoituksen tuloksena saattaa käydä ilmi, että yhden jäte soveltuukin toiselle yritykselle raaka-aineeksi. Yrityksiä voi myös kannustaa materiaalikatselmuksen toteuttamiseen.

Jätteiden lajittelussa on edelleen parantamisen varaa monissa kunnissa, yrityksissä ja kodeissa. Taloudelliset kannustimet, kierrätyksen helppous ja kampanjat voivat lisätä kierrätysastetta. Lajittelun opettaminen koululaisille ja päiväkotilapsille auttaa heitä ymmärtämään oman toimintamme vaikutusta ympäristöömme ja opettaa vastuullisuutta. Lasten kautta viesti menee usein perille myös aikuisille.

Mahdollisuuksia

  • Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalitehokkuuden parantaminen
  • Kierrätyksen kehittäminen
  • Biokaasun tuotanto jätelietteestä, lannasta tms.
  • Yhteistyö alueen yritysten kanssa alueen materiaalivirtojen kartoittamisessa ja hyödyntämisessä
  • Kampanjat ja viestintä jätelajittelun edistämiseksi

Hyödyllisiä linkkejä

Julkaistu 4.8.2014 klo 15.37, päivitetty 21.10.2014 klo 11.59
Aihealue:
Kohderyhmä: