HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Kiertotalouskiihdyttämö edistämään julkisia hankintoja

Uutinen 27.12.2017 klo 14.49

Sitra ja Suomen ympäristökeskus käynnistävät julkisten hankintojen kiihdyttämön edistämään kunnianhimoisia julkisia hankintoja kunnissa lähivuosina. Se vauhdittaa vähähiilisten kiertotalousratkaisujen toteutusta ja käyttöönottoa julkisten hankintojen avulla sekä vahvistaa tätä tukevaa hankintakulttuuria ja päätöksentekoa.

”Kiihdyttämön tavoite on, että kuntakentässä toteutetaan yhdestä kahteen mittavaa, kansainvälisestikin kunnianhimoista kiertotalouden yhteishankintaa. Sitra on valmis tukemaan kiertotaloushankintojen valmistelua asiantuntijatuella sekä osarahoituksella”, projektijohtaja Kari Herlevi Sitrasta kertoo.

Hanke käynnistyi rivakasti, sillä ensimmäinen mittava sähkö- ja kaasuautojen yhteishankinta käynnistyi jo joulukuussa heti rahoituksen varmistuttua. Suomen ympäristökeskuksen SYKEn ja KL-Kuntahankinnat Oy:n suunnitteleman yhteishankinnan tavoitteena on Suomen autokannan vihertäminen lisäämällä tuntuvasti sähkö- ja kaasuautojen määrää.

Kiertotalouskiihdyttämön toinen kokonaisuus käynnistyy alkuvuodesta 2018 ja se tarjoaa kunnille tukea ja sparrausta vähähiilisiiin ja kiertotaloutta edistäviiin hankintoihin ja investointeihin. Tavoitteena on löytää yhteisiä hankintatarpeita, hankeaihioita ja käynnistymässä olevia hankintoja, jotka voitaisiin toteuttaa vähähiilisesti ja kiertotalouden hengessä.

Suomessa julkisia hankintoja tehdään yli 30 miljardilla eurolla vuodessa. Ministeriöt perustavat laaja-alaisen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen keväällä 2018. Sen tarkoituksena on lisätä eri toimijoiden kunnianhimoa ja osaamista ja parantaa hankintojen vaikuttavuutta. Yhtenä osa-alueena verkostossa voidaan edistää merkittävästi kiertotalousratkaisujen tunnettuutta ja pääsyä markkinoille.

Lisää


Kohderyhmä: