HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Kiinteistöt

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien vaihtaminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat usein kannattavia investointeja, joiden takaisinmaksuaika voi olla jopa alle kolme vuotta. Kiinteistöjen energiaremontit ovat myös kustannustehokkaimpia tapoja vähentää ilmastopäästöjä.

Kiinteistöjen energiakatselmukset tarjoavat hyvän lähtökohdan kokonaisvaltaiselle ja suunnitelmalliselle energiaremontille. Energiakatselmuksessa asiantuntija käy läpi kiinteistön energiankulutuksen ja kartoittaa mahdolliset ongelmakohdat. Energiakatselmuksen tuloksena syntyy lista järkevistä toimenpiteistä energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi.

HINKU-hanke edellyttää kuntien liittymistä työ- ja elinkeinoministeriön tukemaan kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) tai energiaohjelmaan (KEO). Nämä taas velvoittavat kuntia tekemään tai teettämään energiakatselmuksia 80 %:ssa kiinteistötilavuudesta. KETS:iin tai KEO:on liittyneet kunnat saavat avustusta katselmusten ja investointien toteuttamiseen.

Isännöitsijät ja kiinteistönhoitajat avainasemassa

Energiaremonttien lisäksi kiinteistöjen ylläpidolla on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Isännöitsijöiden ja kiinteistönhoitajien koulutus kannattaa. Myös kiinteistöjen käyttäjiä voi muistuttaa sähkölaitteiden ja lämmityksen oikeista säädöistä ja säästeliäästä energian- ja vedenkulutuksesta. Erilaisten energianseurantajärjestelmien avulla energiankulutuksen seuranta ja hallinta on helpompaa.

Kiinteistöjen energiaratkaisuihin liittyviä neuvontapalveluja tarjoavat Motiva, alueelliset energiatoimistot, yksityiset konsulttiyritykset ja laitetoimittajat.

Mahdollisuuksia

•    Kiinteistöjen energiakatselmukset
•    Uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä (puuenergia, maalämpö, jne.)
•    Ilmanvaihtojärjestelmien muutokset
•    Eristyksen parantaminen
•    Vettä ja energiaa säästävät vesikalusteet
•    Kiinteistön oma energiantuotanto (aurinkosähkö- ja lämpö, hake- tai pellettikattila, tuulivoima, jne.)
•    Energiaseurantalaitteiden hyödyntäminen
•    Kiinteistönhuollosta vastaavien henkilöiden koulutus
•    Kiinteistön käyttäjien ohjeistus energian säästämiseksi

Hyödyllisiä linkkejä

•    Motiva
•    Energiatoimistot
•    Kuntien energiatehokkuussopimukset
•    Energianeuvonta
•    Korjaustieto.fi

Julkaistu 1.8.2014 klo 14.06, päivitetty 21.10.2014 klo 12.07
Kohderyhmä: