HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Liikkuminen

Pyorailijat_556_231_kuva_OP_Pietilainen.jpg

Kunta voi vaikuttaa alueen liikenteeseen ensinnäkin vähentämällä liikkumisen tarvetta. Järkevällä kaavoituksella välimatkat asuinalueiden, työpaikkojen ja palvelujen välillä pysyvät kohtuullisina. Hyvät kevyen liikenteen väylät tekevät pyöräilystä ja kävelystä houkuttelevaa. Liikkumisen tarvetta vähentää myös sähköinen asiointi ja mahdollisuus tehdä etätyötä.

Julkisen liikenteen suosion kannalta riittävä vuoroväli ja kohtuulliset lippujen hinnat ovat tärkeitä. Harvaan asutuilla alueilla kutsubussit ja erilaiset kimppakyytijärjestelyt voivat toimia vakiovuoroja paremmin. Verkko- ja mobiiliratkaisut helpottavat näiden palveluiden toteuttamista ja käyttöä.

Vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille

Suomi on laaja ja harvaan asuttu maa, ja yksityisautoilua on monessa tilanteessa vaikea välttää. Sähkö-, biokaasu- ja etanoliautot tarjoavat vähäpäästöisemmän vaihtoehdon perinteiselle fossiilisilla polttoaineilla käyvälle polttomoottoriautolle. Kunta voi edistää ympäristöystävällisempien autojen yleistymistä esimerkiksi rakentamalla lataus- ja tankkausasemia tai tarjoamalla näille edullisempaa pysäköintiä.

Kunta voi toimia esimerkkinä alueen muille toimijoille myös vaikkapa hankkimalla työntekijöiden työajoja varten sähköautoja tai polkupyöriä. Kun sähköautot korvaavat työntekijöiden omien autojen käyttöä, kunta välttyy maksamasta kilometrikorvauksia. Kunnan työntekijöitä voi myös kannustaa vaikka kimppakyytien järjestämiseen tai työmatkapyöräilyyn.

HINKU-kuntien päästölaskentaan sisältyy läpikulkuliikenne, johon kunta ei juuri voi vaikuttaa. Liikenteen osalta valtakunnan ja alueelliset päätökset sekä autokannan päästökehitys ovatkin olennaisia.

Mahdollisuuksia

  • Joukkoliikenteen kehittäminen
  • Kevyen liikenteen väylien parantaminen
  • Pysäköintipolitiikka
  • Kimppakyyti- ja kutsupalvelujen kehittäminen
  • Sähkö-, biokaasu- ja etanoliautojen käytön edistäminen (esim. lataus- ja tankkausasemat)
  • Kunnan sähköauto- ja pyörähankinnat
  • Työsuhdematkalippujen tarjoaminen ja työmatkapyöräilyn suosiminen
  • Kampanjat ja viestintä

Hyödyllisiä linkkejä

Julkaistu 4.8.2014 klo 15.40, päivitetty 21.10.2014 klo 12.02
Kohderyhmä: