HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavoituksella voidaan hillitä rakennetun ympäristön ja liikenteen aiheuttamia ilmastopäästöjä. Olennaiset päätökset koskevat uusien asuinalueiden, palveluiden ja teollisuusalueiden sijoittelua, liikenneväyliä ja rakennusten energiaratkaisuja.

Kunta vastaa yleis- ja asemakaavasta, joissa määritetään maankäyttö kunnan alueella. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta tulisi pääsääntöisesti suosia eheää yhdyskuntarakennetta, energiatehokasta rakentamista, kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä, liikkumistarpeen vähentämistä ja hiilinielujen eli metsien ja soiden säilyttämistä. Kaavalla voidaan myös esimerkiksi velvoittaa kiinteistöjä liittymään kaukolämpöverkkoon. Kaavoituksella voidaan myös edistää kiinteistökohtaista aurinkoenergian hyödyntämistä määräämällä kiinteistöjen katon harjan suunta.

Kunnat osallistuvat maakuntaliittojen kautta myös maakuntakaavan valmisteluun. Maakuntakaava ohjaa kuntarajat ylittävää maankäyttöä kuten tuulivoimapuistojen rakentamista, suojelualueiden perustamista ja liikekeskuksien rakentamista.

HINKU-kunta Porvoo edelläkävijä

Porvoon Skaftskär on Suomen edistyksellisin esimerkki kaavoituksen hyödyntämisestä alueen energiaratkaisujen suunnittelussa. Sitran, Porvoon kaupungin, Porvoon Energian ja ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa rakennettiin energiatehokas asuinalue Porvooseen. Hanke tuotti materiaalia muiden hyödynnettäväksi sekä laskurit rakennusten, infran ja henkilöliikenteen päästöjen arvioimiseksi.

Mahdollisuuksia

  • Alueidenkäytön tehokas suunnittelu ja liikkumistarpeen vähentäminen
  • Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelu
  • Energiatehokas rakentaminen
  • Uusiutuvan energian suosiminen
  • Hiilinielujen säilyttäminen

Hyödyllisiä linkkejä

Julkaistu 1.8.2014 klo 15.02, päivitetty 21.10.2014 klo 12.03
Kohderyhmä: