HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Ruoka

Juurekset kaupassa_556_hinku.jpg

Kunnan ruokapalveluiden osalta voidaan vaikuttaa mm. keittiöiden energiankulutukseen, ruuan ympäristöystävällisyyteen ja syntyneen jätteen määrään. Samalla voidaan säästää ruuan hankintakuluissa ja energiakuluissa sekä suosia paikallisia ruuantuottajia.

Keittiöiden energiankulutus kannattaa selvittää energiakatselmusten avulla. Uunit, padat, liedet, lämpöhauteet, tiskikoneet ja kylmälaitteet voivat kuluttaa paljon energiaa. Uusia laitteita hankittaessa on syytä suosia energiaa säästäviä laitteita. Mahdollisesti vielä laitevalintoja tärkeämpää on laitteiden oikea käyttö. Ruuanvalmistuksen suunnittelulla, lämpötilojen tarkkailulla ja ajastimien käytöllä voi säästää rutkasti energiaa.

Pääsääntönä ilmastoystävällisten aterioiden suunnittelussa on kasvisten käytön lisääminen ja eläinperäisten tuotteiden, erityisesti naudanlihan, käytön vähentäminen. Houkuttelevien, kasvispainotteisten ruokien valmistus voi edellyttää erityistä ammattitaitoa ja huolellisuutta reseptiikan suunnittelussa.

Hyödynnä tähteet

Ruokahävikin vähentäminen on varmasti kaikkien mielestä järkevää. Jos ruokaa huolellisesta suunnittelusta huolimatta jää yli, se kannattaa joko hyödyntää seuraavan päivän aterioissa tai jakaa tai myydä pois. Monessa kunnassa koulujen oppilailta ylijäänyttä ruokaa myydään edullisesti kunnan asukkaille. Ylijäämäruuan tai ruuaksi kelpaamattoman biojätteen hyödyntämistä biokaasun tuotannossa voi myös harkita, jos siihen on mahdollisuus.

Kuntien ruokahankintojen tulee noudattaa hankintalakia. Tarjouspyynnöissä voi silti asettaa kriteereiksi ruuan pienet ympäristövaikutukset tai vaikkapa tuoreuden, jolloin on mahdollista valita pieni, paikallinen ruuantuottaja. Joskus tarjonta saattaa rajoittaa hankintoja. Tuoreen luonnonkalan tai tiettyjen luomutuotteiden hankkiminen voi olla julkisille ruokapalveluille haastavaa.

Ihmiset liittävät ruokaan monia eri merkityksiä. Ruoka on osa arkipäiväämme ja identiteettiämme ja sillä on suuri vaikutus kansanterveyteen sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden kautta kansantalouteen. Muutokset asenteissamme tapahtuvat hitaasti. Ilmastoystävällistä, kotimaisia kasviksia suosivaa ruokavaliota voi kuitenkin puolusta monesta näkökulmasta.

Mahdollisuuksia

  • Keittiöiden energiatehokkuuden parantaminen
  • Kestävät ruokahankinnat
  • Ruokahävikin vähentäminen
  • Reseptiikan kehittäminen (esimerkiksi kasvisten käytön lisääminen)
  • Keittiöhenkilökunnan ja kiinteistönhoitajien koulutus energia- ja ympäristöasioissa
  • Kampanjat ilmastoystävällisen ruuan puolesta

Hyödyllisiä linkkejä

Julkaistu 1.8.2014 klo 15.47, päivitetty 21.10.2014 klo 12.01
Kohderyhmä: