HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Työn organisointi

Parikkalan kunnanvirastoTuloksellisuutta kunnan energia- ja ilmastohankkeisiin

Kunnan ilmastotyö alkaa johdon eli kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan sitoutumisesta. HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää kunnanvaltuuston sitoutumista HINKU-kriteereihin, joissa määritellään päästövähennystavoitteet sekä olennaisimpia organisoitumisen vaiheita. Päästötavoite on 80 % vähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Lyhyemmällä aikavälillä tavoite on 15 % vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kunnan HINKU-työryhmän perustaminen on todettu tehokkaaksi tavaksi jakaa vastuita ja huolehtia työn etenemisestä. Työryhmä voi olla sama kuin vaikkapa kunnan johtoryhmä tai energiatehokkuussopimuksen tai energiaohjelman edellyttämä energiaryhmä. Kunnasta valitaan henkilö, joka toimii tiedonvälitäjänä kunnan ja HINKU-hankkeen välillä. Mahdollisuuksien mukaan kuntaan voidaan palkata projektihenkilöstöä. 

Suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta

Kunnan päästöjen vähentäminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta. Energiahankkeiden suunnittelussa huomioidaan kustannustehokkuus ja mahdollisuuksien mukaan hankkeiden muut vaikutukset. Rahoitusmahdollisuuksista otetaan selvää. Suunnitellut investoinnit ja muut toimet sisällytetään kunnan budjettiin.

Työn tuloksia seurataan ja niistä viestitään sidosryhmille. Kunnan kannattaa myös seurata paikallisten yritysten ja asukkaiden energia- ja ilmastohankkeita. Tiivis yhteistyö asukkaiden, alueen elinkeinoelämän, yhdistysten, energiatoimistojen, energia- ja jäteyhtiöiden, erilaisten asiantuntijoiden, naapurikuntien ja maakuntaliiton kanssa on hyödyksi. Kunnan päästökehityksen seurannasta vastaa Suomen ympäristökeskus.

 

Julkaistu 30.7.2014 klo 14.14, päivitetty 10.10.2014 klo 13.26
Aihealue:
Kohderyhmä: