HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

HINKU-foorumi, tekijöiden yhteisö

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

HINKU-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

HINKU-foorumi syntyi Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. HINKU-foorumi jatkaa hankkeessa käynnistettyä työtä kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

Uudet kunnat sekä energia- ja ilmastoalalla toimivat yritykset ovat tervetulleita mukaan HINKU-foorumiin. Kuntien mukaantulo edellyttää ns. HINKU-kriteerien täyttymistä.

HINKU-foorumi tarjoaa jäsenilleen:

  • verkostoitumismahdollisuuksia
  • tiedonvaihtoa
  • tukea erillishankkeiden valmisteluun
  • päästölaskentapalveluita ja -työkaluja
  • viestintäyhteistyötä
  • näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille
 

 

Kiertotalouskiihdyttämö edistämään julkisia hankintoja 27.12.2017
Sitra ja Suomen ympäristökeskus käynnistävät julkisten hankintojen kiihdyttämön edistämään kunnianhimoisia julkisia hankintoja kunnissa lähivuosina. Se vauhdittaa vähähiilisten kiertotalousratkaisujen toteutusta ja käyttöönottoa julkisten hankintojen avulla sekä vahvistaa tätä tukevaa hankintakulttuuria ja päätöksentekoa.
Lue lisää
HINKU – ajankohtaisempi kuin koskaan 12.5.2015
"HINKU-hanke on ollut tärkeä viestinviejä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilmastonmuutoksen hillintää voidaan viedä fiksusti eteenpäin uusiutuvan energian käyttöä ja energia- ja materiaalitehokkuutta lisäämällä. Samalla vahvistetaan kunnan kaikkien toimijoiden – hallinnon, yritysten, asukkaiden, maatilojen ja vapaa-ajan asukkaiden - elinvoimaisuutta. Jokainen uusi HINKU-kunta on ollut ratkaisevalla tavalla mukana tämän lumipalloefektin synnyttämisessä.".
Lue lisää
HINKU esillä Pekingissä ja Tukholmassa 25.11.2014
HINKU oli lokakuussa esillä Pekingissä China Climate Policy Groupin pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa. Keskustelun aihe oli kaupunkien rooli Kiinan muutoksessa kohti vähähiilisyyttä. HINKU-hanketta oli pyydetty mukaan esimerkkinä parhaista ulkomaalaisista käytännöistä.
Lue lisää
HINKU-kunnat aurinkosähköjärjestelmien edelläkävijöitä 9.10.2014
HINKU-kunnat ovat verkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien edelläkävijöitä Suomessa. Asukaslukuun suhteutettuna aurinkosähkö järjestelmiä on HINKU-kunnissa kolminkertainen määrä muuhun Suomeen verrattuna. Kärkisijoilla HINKU-sarjassa liihottavat Padasjoki, Lappeenranta ja Parikkala.
Lue lisää
Julkaistu 23.6.2014 klo 10.07, päivitetty 16.9.2015 klo 11.03
Aihealue:
Kohderyhmä: