HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

HINKU – ajankohtaisempi kuin koskaan

Uutinen 12.5.2015 klo 15.36
Jyri_hymyilee

Tänä keväänä tehdyn ilmastobarometrikyselyn mukaan suurin osa suomalaisista kokee ilmastonmuutoksen suureksi maailmanlaajuiseksi uhaksi ja haluaa hallituksen toimivan aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhä useampi suomalainen näkee myös ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuutena, eli keinona, jolla voidaan luoda uutta taloudellista aktiviteettia.

HINKU-hanke on ollut tärkeä viestinviejä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilmastonmuutoksen hillintää voidaan viedä fiksusti eteenpäin uusiutuvan energian käyttöä ja energia- ja materiaalitehokkuutta lisäämällä.  Samalla vahvistetaan kunnan kaikkien toimijoiden – hallinnon, yritysten, asukkaiden, maatilojen ja vapaa-ajan asukkaiden - elinvoimaisuutta. Jokainen uusi HINKU-kunta on ollut ratkaisevalla tavalla mukana tämän lumipalloefektin synnyttämisessä.

Asukasluvuilla mitattuna HINKU-verkosto on kymmenkertaistunut vajaan 7 vuoden olemassa olonsa aikana. Nyt mukana on 24 kuntaa ja noin 400 000 asukasta. Laajeneminen tuo aina tullessaan uusia haasteita, mutta niiden muuttaminen mahdollisuuksiksi on edelleen meidän käsissämme. Avaimena on yhteistyö, jolla voimme saavuttaa enemmän kuin jos toimisimme yksin.

Kunnille tukea hankerahoituksen saamiseksi

Yhteistyö ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan sekin vaatii resursseja.  Onneksi aluekehittämisrahoituksen turvin on onnistuttu jo tässä vaiheessa saamaan hankerahoitusta monien kunta-alueiden HINKU-töiden tueksi. HINKU-foorumi jatkaa hankkeistamisen tukea alueille. Samalla HINKU-hankeen valtakunnallisen tuen pohjaksi rakennetaan ratkaisumallia yhdessä SYKEn, Sitran, Motivan ja ministeriöiden kanssa. On myös hienoa, että maakuntaliitot ja Ely-keskukset haluavat edistää laajempien HINKU-alueiden syntyä.

HINKU-hanke sopii hyvin siihen päättäjien peräänkuuluttamaan Suomeen, jossa halutaan kotimarkkinareferenssejä, cleantech-osaamista, uutta vientiä ja kokeilukulttuuria. HINKU-hanke muodostaa verkoston, jossa nämä ajatukset pystytään valtavirtaistamaan uudella tavalla.  

Näyttäisi siltä, että juuri lähivuosien niukat taloudelliset ajat tuovat HINKU-verkostossa mukana oleville kunnille uusia mahdollisuuksia. Tämä lisää HINKU-hankkeen houkuttelevuutta, minkä puolestaan lisää HINKU-hankkeen vaikuttavuutta Suomessa entisestään ja näkyvyyttä maamme rajojen ulkopuolella.

Professori Jyri Seppälä
HINKU-hankkeen valtakunnallinen johtaja
Suomen ympäristökeskus


Kohderyhmä: