HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

HINKU-foorumi, tekijöiden yhteisö

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

HINKU-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

HINKU-foorumi syntyi Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. HINKU-foorumi jatkaa hankkeessa käynnistettyä työtä kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

Uudet kunnat sekä energia- ja ilmastoalalla toimivat yritykset ovat tervetulleita mukaan HINKU-foorumiin. Kuntien mukaantulo edellyttää ns. HINKU-kriteerien täyttymistä.

HINKU-foorumi tarjoaa jäsenilleen:

  • verkostoitumismahdollisuuksia
  • tiedonvaihtoa
  • tukea erillishankkeiden valmisteluun
  • päästölaskentapalveluita ja -työkaluja
  • viestintäyhteistyötä
  • näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille
 

 

Julkaistu 23.6.2014 klo 10.07, päivitetty 16.9.2015 klo 11.03

Aihealue:
Kohderyhmä: