HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

HINKU-kunnat aurinkosähköjärjestelmien edelläkävijöitä

Uutinen 9.10.2014 klo 14.54

HINKU-kunnat ovat verkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien edelläkävijöitä Suomessa. Asukaslukuun suhteutettuna aurinkosähkö järjestelmiä on HINKU-kunnissa kolminkertainen määrä muuhun Suomeen verrattuna. Kärkisijoilla HINKU-sarjassa liihottavat Padasjoki, Lappeenranta ja Parikkala.

Aurinkosähkö oli pitkään järkevä energiaratkaisu vain sähköverkon ulkopuolella, lähinnä kesämökeillä ja veneissä.  Vuonna 2013 sähkön pientuotannon pelisäännöt muuttuivat selvästi, kun aurinkosähkön pientuottajat saivat monin paikoin mahdollisuuden siirtää aurinkopaneelisensa tuotantoa ulkopuoliseen sähköverkkoon.  Sähköyhtiöt alkoivat ostaa ylijäämäsähköä, joskin varsin vaihtelevin ehdoin. Yksi sähköyhtiö maksoi sähköstä markkinahinnan, toinen ei mitään. Portti jakeluverkkoon liitetyille pienimuotoisille aurinkosähköjärjestelmille oli joka tapauksessa auki.

Kesällä 2014 HINKU-kunnissa oli kymmentä tuhatta asukasta kohden keskimäärin 2,4 jakeluverkkoon kytkettyä aurinkosähköjärjestelmää. Suomessa vastaava luku oli 0,74 eli HINKU-kunnissa edistyksellisten sähköjärjestelmien määrä oli yli kolminkertainen muuhun Suomeen verrattuna

Padasjoki, Lappeenranta ja Parikkala palkintopallilla

Ykkönen HINKU-kunnista on 3 500 asukkaan Padasjoki, jossa verkkoon on kytketty kaksi aurinkosähköjärjestelmää. Suhdelukuna tämä tarkoittaa 5,7 järjestelmää kymmentä tuhatta asukasta kohden. Lappeenranta on hyvä kakkonen suhdeluvulla 5,3. Kaupungin hopeamitali kirkastuu entisestään, kun muistaa, että kaupungissa on hieman yli puolet eli 39 HINKU-kuntien kaikista aurinkosähköjärjestelmistä. HINKU-sarjan pronssitilan nappaa toinen Etelä-Karjalan kunta, Parikkala, jossa verkkoon on kytketty kolme järjestelmää eli 4,9 kymmentä tuhatta asukasta kohden.  Seuraavina tulevat Masku, Mynämäki, Laitila ja Ii, joissa kaikissa suhdeluku on yli kolme. Viidessä HINKU-kunnassa ei kesän 2014 lopulla ollut vielä lainkaan verkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä.

Kimppahankinnat houkuttelevat

Verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien menestys HINKU-kunnissa selittyy pitkälti houkuttelevilla kimppahankinnoilla. Niissä aurinkosähköjärjestelmiä on hankittu jo yli 100, osin tosin myös HINKU-kuntien ulkopuolelle. Aurinkovoima-aktiivi Vesa-Matti Puron koordinoimana järjestelmiä ostettiin ensimmäisessä hankinnassa 20 ja toisessa 40. HINKU-hankkeen isännöimänä Mynämäellä ja Maskussa hankittiin 35 järjestelmää. Lisäksi HINKU-kunnissa on viritelty myös muutama pienempi, muutaman järjestelmän kimppahankinta.

Alan toimijoilta saatujen arvioiden perusteella Suomessa olisi nykyisin yhteensä noin 400 verkkoon kytkettyä aurinkosähköjärjestelmää.  Mikäli kaikki kunnat asentaisivat aurinkosähköä yhtä paljon kuin HINKU-kunnat, olisi maassamme jo yli 1300 verkkoon kytkettyä aurinkosähköjärjestelmää.

Verkkoon kytkettynä tyypilliset aurinkosähköjärjestelmät ovat nimellisteholtaan omakotiluokassa 1 - 10 kW ja isommissa kiinteistöissä 10 - 100 kW. Suomen suurimmat aurinkosähköjärjestelmät ovat Astrum-liikekeskuksessa Salossa (322 kW), ABB:llä Helsingissä (181 kW) ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (169,5 kW).

aurinkograafi.png

Lisää


Kohderyhmä: