HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Ii

Ii on noin 9 600 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Ii on osallistunut Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen vuodesta 2012 lähtien. Ii on sitoutunut tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 15 prosentilla vuoteen 2016 mennessä ja 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Energia- ja ilmastotoimet

Iin kunnan kehittämisen painopistealueisiin kuuluu uusiutuva energia. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa, siis käytännössä rakentaa tuulivoimaa maalle ja merelle sekä lisätä maalämmön ja bioenergian käyttöä.

Tuulivoiman osalta tilanne on Iissä suotuisa. Iin Laitakarissa on nyt kaksi tuulivoimalaa: Lumituuli Oy:n ja Iin Energia Oy:n voimalat. Vatungin ja Iin Olhavan tuulipuistoissa pyörii 16 myllyä. Kun meneillään olevat uudet suunnitelmat realisoituvat, Iin alueella pyörii useita kymmeniä tuulivoimaloita. Tuulivoiman hyväksyttävyys paikallisesti on ollut avainasemassa, kun Iin kunnassa on tehty päätöksiä siitä, halutaanko alueelle tuulivoimaloita ja minne niitä voidaan rakentaa.

Ii on liittynyt Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja on sen puitteissa toteuttanut energiakatselmuksen 80 %:ssa kunnan kiinteistöistä. Kunnan kiinteistöissä on tehty investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä otettu käyttöön reaaliaikainen sähkönkulutuksen seurantajärjestelmä.

Iin pyrkimyksenä on luopua öljylämmityksestä kunnan omistamissa kiinteistöissä kokonaan. Kiinteistöjä on systemaattisesti siirretty kiinteistöjä öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöön ja hakkeelle.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

Iin kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu Kasvener-laskentamallin avulla Suomen ympäristökeskuksessa. Laskelmissa on huomioitu sähkön, fossiilisten polttoaineiden, maatalouden, liikenteen ja jätehuollon päästöt kunnan alueella. Vuonna 2007 kasvihuonekaasupäästöt olivat 93 080 t CO2e*. Vuonna 2012 päästöt olivat 64 580 t CO2e. Kokonaispäästöt vähenivät 2007–2012 välisenä aikana 30,6 %.

Linkkejä:

Yhteystiedot:

Dokumentteja:

Julkaistu 29.7.2014 klo 14.27, päivitetty 2.11.2015 klo 16.41

Aihealue:
Kohderyhmä: