HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Päästölaskenta

Mynämäen aluelämpölaitos

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on tärkeää ilmastotyön suunnittelun ja tulosten mittaroinnin kannalta. Laskentaan on tarjolla erilaisia työvälineitä eri kohteisiin.

Kuntien päästölaskenta

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on olennainen osa kuntien ilmastotyötä. Kunnan alueen päästöjen laskennan lisäksi on hyödyllistä laskea kunnan omien toimintojen, kiinteistöjen tai yksittäisten toimenpiteiden päästövaikutuksia. Päästöinventaariot tulee toteuttaa riittävän usein, jotta voidaan varmistaa tavoitteiden mukainen päästökehitys.

Kuntien kasvihuonekaasupäästöt voidaan laskea Suomen ympäristökeskuksen Kuntaliiton toimeksiannosta kehittämällä KASVENER-mallilla. Mallilla voidaan laskea kunnan alueen vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt sekä energiantuotanto ja -kulutus. Mallin päästösektorit ovat energia, teollisuuden prosessit (ei energiaperäiset), maatalous ja jätehuolto. KASVENER-malli uudistuu vuonna 2013. Uuden version käyttöliittymä on aiempaa parempi ja tiedonkeruun tarve on vähäisempi. Pääasiassa tuotantoperusteisen KASVENER-mallin rinnalle kehitetään KUHILAS-laskentamallia, joka huomioi kulutuksen epäsuoria ilmastovaikutuksia.

Julkisten hankintojen JUHILAS-laskurit on kehitetty työkalu julkisten hankintojen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalut on luotu JULIA 2030 EU Life+ -hankkeessa yhteistyössä Helsingin kaupungin hankintakeskuksen kanssa. JUHILAS-laskurit on suunniteltu viidelle eri tuoteryhmälle, jotka ovat IT-laitteet, paperi, toimistotuolit, ulkovalaistus ja hygieniatuotteet.

Kunnille on tarjolla myös CO2-raportin päästölaskentapalveluita.

Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästökehitystä tutkittiin viimeksi keväällä 2014 ja päästöjen todettiin vähentyneen vuodesta 2007 10 - 34 prosenttia.

Yritysten päästölaskenta

Kasihuonekaasupäästöjen laskennan avulla yritys voi parantaa toimintansa ja tuotteidensa suunnittelua, kustannustehokkuutta ja riskinhallintaa. Päästöinventaario on edellytys yrityksen hiilijalanjäljen systemaattiselle pienentämiselle.

Y-HIILARI on yksinkertainen työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Laskuri huomioi lämmöntuotannon, sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt.

Kansalaisten ilmastolaskurit

Päästöjen vähentäminen on myös kansalaisille helpompaa, kun tietää miten päästöt syntyvät. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti-laskuri on työkalu omien kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen. Laskuri huomioi asumisen, liikkumisen, jätteiden, ruuan ja muun kulutuksen aiheuttamat ilmastovaikutukset.

Julkaistu 29.7.2014 klo 10.40, päivitetty 28.2.2018 klo 16.23
Aihealue:
Kohderyhmä: