HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Parhaat käytännöt

Hinku-hanke kokoaa tietoa hyvistä käytännöistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja jakaa tätä tietoa kiinnostuneille. Hankkeessa kootaan sekä Hinku-kunnissa ja kumppannuuskunnissa että muualla Suomessa ja ulkomaillakin toteutettuja toimenpiteitä ja käytäntöjä. Tietoa levitetään mm. uuden Energialoikka-verkkopalvelun, viestintämateriaalien, tilaisuuksien sekä Kuukauden Hinku-teko -palkinnon avulla.

Energialoikka

Suomen ympäristökeskuksen kehittämään Energialoikka-verkkopalveluun kootaan hyviä käytäntöjä, joilla on onnistuneesti vähennetty kasvihuonekaasupäästöjä. Palvelu on avoin kaikille, niin yksityishenkilöille, yrityksille, yhteisöille kuin julkisillekin toimijoille. Kuka tahansa voi siis lisätä palveluun omat ratkaisunsa ja tutustua toisten toimenpiteisiin ja projekteihin.

Palveluun lisättävät toimet voivat liittyä rakennusten energiatehokkuuteen ja lämmitysjärjestelmiin, uusiutuvan energian tuotantoon, vähäpäästöisiin liikkumismuotoihin, jne. Yhteistä toimille on kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus. Teknisten tietojen lisäksi palvelusta voi lukea mm. käyttäjien kokemuksista ja kustannuksista.

Kuukauden Hinkuteko

Hinku-tiimi palkitsee parhaimmat Hinku-kuntien päästövähennystoimet Kuukauden Hinkuteko -palkinnolla. Hinkuteot voivat olla kunnan, paikallisen yrityksen tai asukkaiden toteuttamia. Päästövähennysten lisäksi valintakriteerinä ovat muut aikaansaadut hyödyt, yhdessä tekeminen ja hyvien käytäntöjen aktiivinen levittäminen.

Julkaistu 29.7.2014 klo 10.50, päivitetty 24.4.2018 klo 16.20

Aihealue:
Kohderyhmä: