HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Ihan pihalla!

ihan pihalla_Petri Jauhiainen 556
Kuva: Petri Jauhiainen 

Ihan pihalla! –hanke on tarkoitettu peruskoulujen opettajille ja oppilaille. Opettajat kehittävät pelillisiä opetuskokonaisuuksia ja –malleja. Niitä voidaan käyttää opetuksessa myös kansainvälisesti. Aluksi opettajat osallistuvat koulutukseen, jossa hankitaan taidot pelien tekemiseen ja lähiympäristön tutkimiseen. Tämän jälkeen opettajat käyttävät saatuja oppeja omassa työssään. Oppilaista kehittyy hankkeen kuluessa vaikuttavia kansalaisia ja teknologiaa hyödyntäviä ympäristöntutkijoita. He oppivat vaikuttamaan globaaleihin ilmiöihin lähiympäristön tutkimuksen ja omien osaamisensa avulla.

Hankkeessa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja ilmiöihin pohjautuvaa oppimista.  Oppilaat tutkivat energia- ja  vesitalouteen liittyviä kysymyksiä. Opetuksessa painotetaan digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja.

Kohti ilmiöpohjaista opiskelua

Hanke on osa MONITOR 2020-ohjelmaa, jossa kehitetään seurannan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta parantamalla metodiikkaa, prosesseja, verkostoitumista, tiedon laatua ja käyttöä, jakelua sekä hyödyntämistä .

Ihan pihalla! -hanke on mukana Suomen koulu-uudistuksessa, jossa asioihin paneudutaan hakemalla ratkaisuja tosielämän tehtäviin. Hankkeessa luodaan toimintamalli, joka levitetään kansallisesti .

Lisätietoa:

 

YLEn uutinen Ihan pihalla! -hankkeesta 1.11.2017

Julkaistu 16.10.2017 klo 11.19, päivitetty 23.11.2017 klo 8.43
Kohderyhmä: