HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-foorumin yläpalkin kuva

Näitä Hinkusta kysytään

Mitä Hinkuun liittyminen maksaa?

Hinku itsessään ei maksa kunnille mitään. Hinku-yhdyshenkilön työaikaa kuluu minimissään muutamia päiviä vuodessa. Lisäksi toivomme kunnan- tai kaupunginjohtajan sekä Hinku-yhdyshenkilön osallistuvan puolivuosittaisiin seminaareihimme.

Hinku velvoittaa kunnan tai kaupungin liittymään energiatehokkuussopimukseen, joka velvoittaa kunnan raportoimaan energiankäyttönsä Motivalle vuosittain. Raportointi vie jonkin verran työaikaa, riippuen kunnan tai kaupungin koosta ja siitä, miten hyvin energiankulutusta on seurattu. Investoinnit matkalla kohti hiilineutraalisuutta maksavat, mutta ovat yleensä taloudellisesti hyvinkin kannattavia. Esimerkiksi öljykattilan korvaaminen maalämmöllä maksaa isommassa kohteessa helposti kymmeniä tuhansia, mutta säästää itsensä takaisin yleensä noin viidessä vuodessa.

Yrityksiltä perimme pientä, liikevaihtoon perustuvaa vuosimaksua.

Velvoittaako Hinku tekemään pullotaloja?

Hinku velvoittaa kunnan tai kaupungin huomioimaan kasvihuonekaasupäästönäkökulman kaikessa merkittävässä päätöksenteossa. Esimerkiksi uuden koulurakennuksen kohdalla se voisi tarkoittaa sitä, että harkittaisiin vähäpäästöistä lämmitysjärjestelmää, hyvää energiatehokkuutta ja hiiltä sitovien rakennusmateriaalien käyttöä.

Tärkeintä kuitenkin on rakennuksen toimivuus ja esimerkiksi tässä kouluesimerkissä se, että oppilaat ja opettajat viihtyvät rakennuksessa ja voivat hoitaa tehokkaasti tehtävänsä. Mikäli nämä asiat ovat ristiriidassa keskenään, jää ilmastonäkökulma luonnollisesti taka-alalle.

Kieltääkö Hinku puunpolton?

Hinku ei kiellä mitään. Fossiilisista polttoaineista pois siirryttäessä puu voi olla yksi varteenotettava energianlähde.

Ovatko Hinku-tavoitteet mahdottomia?

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta tekniikka tavoitteiden saavuttamiseksi on jo olemassa. Hinku-tiimi tekee Hinku-kunnille tiekartan toimista, joilla 80 %:n päästövähennys voitaisiin saavuttaa. Kunnat saavat itse tutustua tiekarttaan ja säätää sitä itselleen toimivampaan suuntaan.

Monet toimenpiteet ovat vielä liian kalliita, mutta maailma ehtii muuttua hyvin paljon seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten aurinkosähkö oli taloudellisessa mielessä täysin järjetön ratkaisu sähköverkossa olevassa kohteessa. Nykyisin aurinkovoimalalla voi saada jo 10 %:n vuosituoton, joten siitä on tullut taloudellisessa mielessä hyvinkin kannattava ratkaisu.

Millä toimilla päästöjä voidaan vähentää?

Valtakunnan tasolla päästöt vähenevät kunnan tai kaupungin näkökulmasta osin itsestään, kun esimerkiksi ajoneuvotekniikka kehittyy, polttoaineeseen lisätään biokomponenttia ja sähkön päästökerroin putoaa hiilivoimaloiden alasajon johdosta. Kunta tai kaupunki pystyy osaltaan kiihdyttämään tätä positiivista kehitystä näyttämällä esimerkkiä ja mahdollistamalla yritysten ja asukkaiden päästövähennystoimia.

Kunta tai kaupunki voi esimerkiksi korvata oman ajoneuvokalustonsa suurelta osin sähkö- ja biokaasuajoneuvoilla ja helpottaa pienten tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakentamista rakennusjärjestyksellä. Omissa kiinteistöissään kunta tai kaupunki voi siirtyä öljy- ja suorasähkölämmityksistä esimerkiksi maa- tai ilmavesilämpöpumppuihin, pellettijärjestelmiin tai uusiutuvalla tuotettuun kaukolämpöön sekä parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta vaikkapa led-tekniikalla ja uusilla digiratkaisuilla kiinteistötekniikan ohjauksessa.

Myös ilmanvaihdosta löytyy usein iso säästöpotentiaali lämmöntalteenoton parantamisesta, taajuusmuuttajien asentamisesta, puhaltimen tai moottorin energiatehokkuuden parantamisesta tai paremmasta ohjauksesta. Myös turhan kulutuksen vähentäminen voi olla tehokas ratkaisu, joka ei välttämättä vaadi edes investointeja. Tästä esimerkkeinä mainittakoon tilojen käyttöasteen nostaminen ja videoneuvottelut.

Miksi isot kaupungit eivät ole liittyneet Hinkuun?

Hinku lähti liikkeelle pienistä kunnista ja profiloitui siksi alkuun pienten kuntien verkostoksi. Nykyisin mukana ovat jo Pori, Joensuu ja Lappeenranta ja vieläkin isompien kuntien kanssa käydään keskustelua heidän mukaantulostaan Hinkuun. Monet isot kaupungit ovat myös aiemmin pitäneet Hinkun kunnianhimoisia päästötavoitteita liian kovina, mutta ovat viime aikoina jatkuvasti kiristäneet omia tavoitteitaan ja lähestyneet Hinku-tasoa.

Mitä hyötyä Hinkusta on?

Hinku tarjoaa kunnille ja kaupungeille asiantuntemusta, verkostoitumista, tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä.

Jäikö jotain vastaamatta? Kysy niin vastaamme:

Julkaistu 22.2.2018 klo 11.26, päivitetty 22.2.2018 klo 11.28
Aihealue:
Kohderyhmä: