HINKU-forum Kolneutrala kommuner HINKU-foorumin yläpalkin kuva

De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt

•Utvecklingen av Hinku-kommunernas utsläpp från år 2007 till år 2016 _556px


I de kolneutrala kommunerna (Hinku-kommunerna), som eftersträvar ambitiös utsläppsminskning, ökade utsläppen av växthusgaser med 2 procent från år 2015 till år 2016. Finlands utsläpp av växthusgaser ökade under motsvarande period med 6 procent. Beräknat i koldioxidekvivalenter var utsläppen i Hinku-kommunerna 5 040 ton år 2016. Per invånare var utsläppen 6,9 ton. Mera

Ny svenskspråkig webbsajt för miljövänliga energilösningar

Solsvar
Natur och Miljö har publicerat en ny svenskspråkig webbsajt för kampanjen Solsvar. På webbsajten finns artiklar och videor om hur det gick till när hushåll på olika håll i Svenskfinland började värma upp sitt hem eller producera el med energi från förnybara källor. Mera 

Kolneutrala kommuner

Projektet Kolneutrala kommuner (Hinku) syftar till att skapa nya verktyg och metoder för att minska växthusgasutsläppen. Målet är att skapa situationer där alla är vinnare och där satsningar för att stävja klimatförändringen fullt ut beaktar ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Hinku-projektet samordnas av Finlands miljöcentral SYKE.

Samarbete mellan kommuner, företag, invånare och forskare

Genom nära samarbete mellan kommuner, företag, invånare och forskare försöker man hitta genomförbara lösningarm särkilt i utsläpp från energiproduktion, byggnader, trafik och livsmedel. God praxis som projektet resulterat in kan senare tillämpas mer omfattande både i Finland och utomlands.

Minska utsläppen av växthusgaser med 80 %

Hinku-kommunerna har förbundit sig att före 2030 minska växthusgasutsläppen i sina respektive områden med 80 procent från 2007 års nivå. Kommunerna som var med från projektets början (år 2008) är Virmo, Nystad, Kuhmois, Padasjoki och Parikkala. I dagsläget har många nya kommuner anslutit sig till projektet.

Aktuellt

Broschyr

HINKU kartan
 

asukasluku_ru_16.11.2016